Nota prawna

Nota prawna wortalu www.relacjeinwestorskie.org.pl

Wortal „relacjeinwestorskie.org.pl” docenia Państwa zainteresowanie swoimi usługami oraz prowadzonym  serwisem. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania wortalu i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z niniejszego wortalu oznacza akceptację poniższych warunków.

 • Szablon wortalu zaprojektowany jest przy użyciu WordPress.org. Zmodyfikowany szablon stanowiący obecny layout strony chroniony jest prawem autorskim.
 • Operatorem niniejszego wortalu są wspólnicy („Wspólnicy”) w następującym składzie:
  Grzegorz Surma – redaktor naczelny wortalu;
  Jarosław Klimczak – zastępca redaktora naczelnego wortalu;
 • Zawartość niniejszego wortalu jest własnością Wspólników oraz jest chroniona prawami autorskimi, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
 • Informacje zawarte na wortalu można pobierać, wyświetlać oraz drukować w celach niekomercyjnego użytku prywatnego.
 • Linkowanie przez użytkowników do treści zamieszczonych na wortalu (i zamieszczanie ich w portalach, wortalach branżowych i pozabranżowych, mediach społecznościowych, blogach, forach dyskusyjnych etc. jest dozwolone, jednakże należy podać pełny link oraz źródło ww. materiału).
 • Nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości tego serwisu do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody Wspólników. Należy założyć, że wszystko, co można zobaczyć lub przeczytać na wortalu, podlega prawu autorskiemu, chyba że zastrzeżono inaczej, i nie może być wykorzystane w inny sposób niż określono w Nocie Prawnej oraz na łamach wortalu.
 • Z wyjątkiem wcześniej wspomnianego ograniczonego upoważnienia nie przyznaje się i nie udziela żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z jakichkolwiek praw autorskich Wspólników.
 • Pomimo, że Wspólnicy dokładają wszelkich starań, aby umieszczone na wortalu informacje były ścisłe i aktualne, nie dają gwarancji co do treści, którą wprowadzono do serwisu w stanie niezmienionym. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa korzystania z wortalu oraz jego zawartości. W szczególności, nie odpowiadają za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej na wortalu. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania wortalu lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tego wortalu. Wspólnicy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości swego wortalu. Wspólnicy nie biorą jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości swego wortalu, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu Wspólników  lub osób trzecich.
 • Zamieszczane na wortalu informacje i teksty mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy. Mimo iż Wspólnicy dokładają wszelkich starań by wortal prowadzony był rzetelnie a zamieszczone materiały miały najwyższą wartość merytoryczną, by unikać i minimalizować ryzyko ww. sytuacji, Wspólnicy  zastrzegają sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania informacji i tekstów, kiedykolwiek, bez powiadomienia.
 • Wspólnicy nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, oszczerstwa, pomówienia, przeoczenia, kłamstwa, treści obsceniczne, pornograficzne, bluźnierstwa, zagrożenia lub nieścisłości zawarte w komentarzach pod artykułami oraz zamieszczone na forum dyskusyjnym wortalu. Zabrania się przesyłania i transmisji jakichkolwiek gróźb, potwarzy, materiałów bezprawnych, oszczerczych, obscenicznych, gorszących, zapalnych, pornograficznych, rasistowskich i bluźnierczych lub materiałów mogących stanowić zachowanie mające znamiona przestępstwa lub zachęcać do takiego zachowania, powodować odpowiedzialność cywilną lub stanowić inne naruszenie prawa. W przypadku złamania prawa Wspólnicy zastrzegają sobie prawo do redagowania bądź usuwania w całości lub w części ww. kontrowersyjnych treści, mogą podjąć decyzję o powiadomieniu odpowiednich władz w przypadku rażącego naruszenia prawa.
 • Użytkownik wortalu zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Wspólników przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie tekstów/zdjęć umieszczonych przez Użytkownika (w komentarzach pod artykułami bądź na forum dyskusyjnym wortalu), przejmie On na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 • Wspólnicy nie biorą odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie wortalu oraz serwera internetowego.
 • Wspólnicy mają prawo w każdej chwili skorygować tę Notę Prawną, modernizując jej zapis. Informacja o aktualizacji Noty Prawnej zostanie zamieszczona na stronie głównej wortalu. Korekta jest wiążącą, nie zwalnia zatem Użytkowników od systematycznego odwiedzania strony z Notą Prawną, by na bieżąco przeglądać jej bieżące zapisy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − six =