Materiały ważne dla Emitentów

W tym miejscu znajdziecie istotne materiały dla Emitentów – od ustaw, rozporządzeń i pozostałych aktów prawnych, po wszelkiego rodzaju artykuły i komentarze nt. praktycznego wykonywania obowiązków informacyjnych i relacji inwestorskich

Ustawa o ofercie publicznej (…)

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (…)

Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Rozporządzenie MAR

„MAR Light” – zmiany w Rozporządzeniu MAR, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

MARopedia – encyklopedia MAR

MAR – materiały edukacyjne i informacyjne KNF

Interaktywny formularz KNF służący do zawiadamiania o transakcjach zgodnie z art. 19 MAR

Instrukcja obsługi interaktywnego formularza KNF, służącego do zawiadamiania o transakcjach zgodnie z art. 19 MAR

Opłata na pokrycie kosztów nadzoru – materiały informacyjne KNF

Materiały edukacyjne KNF nt. raportowania ESEF

Podręcznik sprawozdawczości ESEF, wydany przez ESMA

Dobre Praktyki (serwis GPW)

Strona główna Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Ogólny Standard Raportowania 1 (OSR – 1, raportowanie danych finansowych), autorstwa SEG

Ogólny Standard Raportowania 2 (OSR – 2, raportowanie bieżących informacji poufnych), autorstwa SEG

Kalendarium Regulacyjne SEG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

one × 1 =