MAR Light wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

1 stycznia 2021 r. wszedł w życie MAR light, czyli kilka istotnych zmian wpływających na praktyczne wykonywanie obowiązków informacyjnych ery Rozporządzenia MAR. Oto najważniejsze z nich:

  • oprócz Emitenta listy insiderów prowadzą osobno wszystkie współpracujące z nim podmioty w temacie zakwalifikowanym jako informacja poufna (w tym doradcy, biegli rewidenci, kancelarie prawnicze etc.),
  • wydłużono termin na spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 19 MAR, tj. transakcje insiderów. Poprzedni termin trzydniowy (obligujący i decydenta i spółkę na spełnienie obowiązku w 3 dni robocze: t+3) uległ wydłużeniu o 2 dni robocze dla Emitenta na wykonanie obowiązku sprawozdawczego od otrzymania notyfikacji o transakcji,
  • Emitenci z rynku NewConnect przesyłają do KNF wyjaśnienia dot. opóźnienia informacji poufnej jedynie na żądanie giełdowego regulatora,
  • Emitenci z rynku NewConnect zyskali możliwość prowadzenia listy insiderów ograniczającej się jedynie do osób mających stały dostęp do informacji poufnych.

Sprawdź pełną treść MAR Light

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × three =