MAR Light wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

1 stycznia 2021 r. wszedł w życie MAR light, czyli kilka istotnych zmian wpływających na praktyczne wykonywanie obowiązków informacyjnych ery Rozporządzenia MAR. Oto najważniejsze z nich:

  • oprócz Emitenta listy insiderów prowadzą osobno wszystkie współpracujące z nim podmioty w temacie zakwalifikowanym jako informacja poufna (w tym doradcy, biegli rewidenci, kancelarie prawnicze etc.),
  • wydłużono termin na spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 19 MAR, tj. transakcje insiderów. Poprzedni termin trzydniowy (obligujący i decydenta i spółkę na spełnienie obowiązku w 3 dni robocze: t+3) uległ wydłużeniu o 2 dni robocze dla Emitenta na wykonanie obowiązku sprawozdawczego od otrzymania notyfikacji o transakcji,
  • Emitenci z rynku NewConnect przesyłają do KNF wyjaśnienia dot. opóźnienia informacji poufnej jedynie na żądanie giełdowego regulatora,
  • Emitenci z rynku NewConnect zyskali możliwość prowadzenia listy insiderów ograniczającej się jedynie do osób mających stały dostęp do informacji poufnych.

Sprawdź pełną treść MAR Light

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 + 12 =