Kto jest gotowy na MAR?

3 lipca 2016 r. zaczęła obowiązywać Market Abuse Regulation (MAR), która zmienia dotychczasowe zasady raportowania spółek giełdowych. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych razem z Fundacją Standardów Raportowania przygotowało infografikę – checklistę, która pozwala spółce sprawdzić, czy jest przygotowana na MAR.

„Chociaż obecne zasady raportowania będą teraz takie same dla wszystkich spółek giełdowych z Unii Europejskiej, dla warszawskich emitentów zmiany są szczególnie dotkliwe ponieważ przez kilkanaście lat raportowali w 99% w oparciu o listę zdarzeń zawartą w Rozporządzeniu. Raporty bieżące w oparciu o definicję informacji poufnej były rzadkością. Teraz, gdy Rozporządzenie znika, spółka nie tylko musi wiedzieć dlaczego nie raportowała, ale również dlaczego raportowała i mieć przeprowadzoną analizę, czy to wydarzenie ma wpływ na wartość akcji. Może się okazać po dokonaniu analizy notowań historycznych, że wiele zdarzeń, które raportowaliśmy z Rozporządzenia nie ma znaczenia dla naszego kursu akcji, więc już nie powinniśmy ich raportować. Spółka, która takiej analizy nie dokona i nie przygotuje sobie własnej polityki informacyjnej, definiującej na nowo co dla nas jest informacją poufną, może w przyszłości mieć spore kłopoty” – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Nowe przepisy wprowadzają również nowe obowiązki związane z prowadzeniem przez spółki list menedżerów oraz osób z nimi blisko związanych rodzinnie i biznesowo, modyfikują zasady raportowania transakcji menedżerów i osób z nimi blisko związanych, zmieniają zasady opóźniania publikacji informacji poufnych. Dodatkowo zgodnie z nowymi regulacjami znacznie wzrosły sankcje jakie można nałożyć na spółką jako osobę prawną, jak i menedżerów jako osoby fizyczne. Błąd w identyfikacji informacji poufnej skutkować może sankcją finansową do 1 miliona euro na osobę fizyczną oraz w do 2,5 miliona euro lub 2% rocznych obrotów konsolidowanych w górę (którakolwiek z tych wartości będzie wyższa) na osobę prawną. Gdyby natomiast błąd w raportowaniu został zinterpretowany jako manipulacja, wówczas potencjalna sankcja byłaby jeszcze wyższa: do 5 milionów euro na osobę fizyczną i do 15 milionów euro lub 15% rocznych obrotów na osobę prawną.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych razem z Fundacją Standardów Raportowania przygotowało infografikę – checklistę, która pozwala spółce sprawdzić, czy jest przygotowana na nowe wymogi prawne.  Lista składa się z 31 pytań z pięciu obszarów tematycznych: „Identyfikacja menedżerów oraz osób blisko związanych rodzinnie i biznesowo”; „Identyfikacja informacji poufnej”; „Transakcje menedżerów oraz osób blisko związanych rodzinnie i biznesowo”; „Opóźnianie informacji poufnej”; „Lista insiderów”.

„Przez ponad 2 lata wytężonej pracy przeanalizowaliśmy wiele tysięcy stron aktów prawnych UE na etapie konsultacji, projektów i finalnych regulacji. Temat MAR był omawiany na 4 kongresach i 8 konferencjach zorganizowanych przez SEG w których w sumie uczestniczyło 1820 osób. Odbyliśmy również 132 indywidualne spotkania z zarządami spółek,  w których wzięło udział 652 członków zarządu, którzy obejrzeli 7600 slajdów co zajęło 308h. SEG przygotował również dwa standardy samoregulacyjne – OSR-1, OSR-2, kilkanaście infografik i wypowiedział się ponad 100 razy w mediach w tym temacie. Check-lista jako ostatni etap przygotowań mam nadzieję pozwoli spółkom podsumować co zrobiły, a czym jeszcze muszą się zająć.” – dodaje Prezes Kachniewski

Wszystkie informacje znajdują się również na stronie www.seg.org.pl/pl/mar

źródło: SEG

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

twenty − six =