Konkurs „The Best Annual Report” 2015 rozstrzygnięty!

Już po raz jedenasty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report 2015”. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Inwestorzy oczekują informacji wiarygodnych i rzetelnych, opublikowanych w możliwie najkrótszym terminie.

W konkursie brały udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, które sporządzają sprawozdania finansowe wg Znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

11Zwycięstwo w konkursie jest efektem pracy zespołowej: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, zarządów, działów relacji inwestorskich, marketingu i reklamy, nadzorów właścicielskich. Najważniejszą rolę odgrywają jednak główni księgowi i dyrektorzy finansowi, ponieważ podstawą do przygotowania sprawozdania zarządu z działalności, raportów marketingowych, w internecie czy prezentacji inwestorskich są dane finansowe. Dobry główny księgowy powinien mieć świadomość, co to znaczy być głównym księgowym spółki publicznej. Taka świadomość jest podstawą do osiągnięcia sukcesu w naszym konkursie. Niemałą rolę w tym procesie odgrywają firmy audytorskie. Bardzo często słyszymy od uczestników konkursu, że nie mogliby osiągnąć sukcesu bez pomocy audytora. To ważne, bo podkreśla rolę audytora w sprawozdawczości finansowej a także pokazuje, że dobry audytor nie powinien się ograniczać do funkcji badania sprawozdania finansowego. Co więcej, w okresie recesji oczekuje się od audytora szybkiej reakcji na możliwe przyszłe kłopoty spółki z zagrożeniem kontynuacji działalności. To niełatwe zadanie dla audytorów, ale niezwykle istotne z punku widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i rynku kapitałowego.

W konkursie nie ma przegranych. Sam udział w tym przedsięwzięciu stanowi bardzo czytelny sygnał, że zarząd spółki chce prowadzić transparentną politykę informacyjną, co jest jedną z największych wartości dodanych konkursu. Ponadto każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki którym można z roku na rok doskonalić raport roczny. Instytut Rachunkowości i Podatków chce w ten sposób spełniać również funkcję edukacyjną. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że jest wiele spółek, które zastosowały się do uwag Kapituły Konkursu i z niepunktowanych miejsc awansowały do wyróżnień i nagród. Przykładem takich spółek są w roku bieżącym CCC S.A. i PHN S.A. Dodatkowym elementem edukacyjnym jest książka „Raport Roczny Spółki Publicznej”, wydana przez Instytut Rachunkowości i Podatków, będąca praktycznym podręcznikiem dla zespołów przygotowujących raporty roczne.

W tym roku na uwagę zasługują raporty roczne spółek, które w stosunku do roku ubiegłego bardzo poprawiły jakość swojej sprawozdawczości finansowej, sięgając po wyróżnienia. Do tych spółek należą PHN S.A., Orange Polska S.A., LW Bogdanka S.A., Grupa Azoty S.A., IMS S.A., Newag S.A., Kruk S.A., PGE S.A., Tauron Polska Energia S.A., Lotos S.A., PZU S.A., mBank S.A., Pocztowy S.A., ING Bank Śląski S.A.,  Nie wszystkie mogliśmy wyróżnić ponieważ konkurencja była bardzo duża, ale gratulujemy wszystkim zarządom wysokiej jakości raportów rocznych i zachęcamy do dalszego doskonalenia się w tym obszarze.

22Od 8 lat mamy nową kategorię w konkursie: najlepszy raport roczny w Internecie. Nie wszystkie spółki rozumieją, że Internet jest najszybszym źródłem informacji i na stronie internetowej emitenta powinien znajdować się raport roczny użyteczny dla akcjonariuszy i inwestorów, zaprezentowany przystępnie, z punktu widzenia możliwości, które daje technologia informatyczna. W roku bieżącym spółki doskonaliły interaktywną formę raportowania ale również rozwijały nowy kierunek raportowania zintegrowanego . Na szczególną uwagę zasługują raporty roczne spółek PKN Orlen S.A., Tauron Polska Energia S.A. i KGHM Polska Miedź S.A., Lotos S.A.. Tuż za nimi uplasowały się: IMS S.A., PGE S.A., Cyfrowy Polsat S.A. i Energa S.A. Niewiele ustępują im miejsca interaktywne raporty roczne banków i instytucji finansowych, takich jak PZU S.A., mBank S.A., czy Bank Pocztowy S.A. Te spółki pokazują kierunek rozwoju sprawozdawczości finansowej w Internecie.

Po raz drugi ocenialiśmy również raporty interaktywne w kategorii „raport zintegrowany”. Jest to nowa rozwijająca się forma raportowania, w której niepodzielnie dominuje i króluje PKN Orlen S.A.

Regulamin konkursu szczegółowo określa warunki dopuszczenia raportu rocznego do weryfikacji. Pierwsze kryterium selekcji, to analiza opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Następnie każdy raport roczny jest oceniany przez cztery zespoły, które oceniają sprawozdanie zarządu z działalności, zastosowanie MSSF/MSR, wartość użytkową oraz raport roczny w Internecie. Suma pracy tych zespołów może dać maksymalnie 100 punktów. W roku bieżącym najlepsze przedsiębiorstwo uzyskało 93,99 punktu (PKN Orlen S.A.) a najlepszym bankiem okazał się mBank S.A. z wynikiem 88,18 punktu.

4 lata temu Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród specjalnych „The Best of The Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa i banku, które 3 razy zdobyły I nagrodę Główną w naszym konkursie. Miło jest nam poinformować, że prawo do tytułu modelowego raportu rocznego utrzymał KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A. oraz mBank S.A. i PKO Banku Polskiego S.A ,tworząc „Klub The Best of The Best”. W kolejnym roku do tego grona dołączy Tauron Polska Energia S.A.

Najlepszym raportem spółki New Connect okazał się raport roczny spółki Mediacap S.A.  

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Partnerami konkursu byli: PKO BP Finat SP. z o.o., KGHM TFI S.A., PZU S.A., Locum S.A. , Anwil S.A., Impexmetal S.A., Codec Systems SP. z o.o., KPMG, PWC, Mazars.

Małgorzata Gula

Prezes Zarządu

Instytut Rachunkowości i Podatków

Szczegółowe wyniki plebiscytu „Best Annual Report 2015”:

Nagrody główne w kategorii „Banki i Instytucje finansowe”

 • I  nagroda           Bank Pocztowy SA,
 • II  nagroda          ING SA,
 • III  nagroda         PZU SA.

Nagrody główne w kategorii „Przedsiębiorstwa”

 • I  nagroda           Tauron Polska Energia SA,
 • II  nagroda          Grupa Lotos SA,
 • III  nagroda         PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Nagrody “The Best of The Best”

 • KGHM Polska Miedź SA,
 • PKN Orlen SA,
 • mBank SA,
 • PKO Banku Polskiego SA.

Wyróżnienia za najlepsze sprawozdanie z działalności w  kategorii „Banki i instytucje finansowe”

 • ING Bank Śląski SA,
 • mBank SA.

Wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności w  kategorii „Przedsiębiorstwa”

 • PHN SA.

Wyróżnienia za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR w  kategorii „Banki i instytucje finansowe”

 • Bank Pocztowy SA,
 • ING SA.

Wyróżnienia za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR w kategorii „Przedsiębiorstwa”

 • PKN Orlen SA,
 • PGE Polska Grupa Energetyczna SA,
 • CCC SA.

Wyróżnienie miesięcznika „Rachunkowość”

 • Cyfrowy Polsat SA.

Wyróżnienie za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego w  kategorii „Banki i instytucje finansowe”

 • Bank Pocztowy SA.

Wyróżnienie za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego w  kategorii „Przedsiębiorstwa”

 • PHN SA,
 • CCC SA.

Wyróżnienie za raport roczny w Internecie

 • IMS SA.

Nagroda raport roczny w internecie w kategorii „Banki i instytucje finansowe”

 • PZU SA.

Nagroda raport roczny w internecie w kategorii „Przedsiębiorstwa”

 •  TAURON

Nagroda za najlepszy raport zintegrowany

 • PKN Orlen SA.

Nagroda dla najlepszej spółki zagranicznej

 • Uniwheels AG

Nagroda specjalna z okazji 25-lecia GPW w Warszawie SA

 • mBank SA

Laureaci IV edycji konkursu “The Best Annual Report” dla rynku New Connect

I nagroda główna

 • Mediacap SA.

Wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności

 • Organic Farma Zdrowia SA.

Wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie finansowe

 • Unimot SA.

źródło: IRIP

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

three + three =