Już w środę 31 stycznia 2017 r. praktyczne seminarium dotyczące procesu sporządzania raportu niefinansowego!

31 stycznia br. odbędzie się konferencja „Proces sporządzania raportu niefinansowego Zwykłej Spółki S.A.”, podczas której eksperci omówią wszystkie kroki, które należy przeprowadzić, aby przygotować dobry raport niefinansowy.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli spółek giełdowych, głównie osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, komunikację, CSR, HR i środowisko.

Na początku spotkania zaproszeni eksperci skupią na się na formie, strukturze, zakresie podmiotowym i zawartość raportu niefinansowego (oświadczenie lub sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, raport jednostkowy a skonsolidowany, spółki z grupy objęte raportem, identyfikacja grup interesariuszy, określenie istotnych zagadnień niefinansowych). Następnie na uczestników czeka dyskusja na temat: ryzyk, sposobów zarządzania nimi oraz polityk dotyczących zagadnień niefinansowych (identyfikacja istotnych ryzyk niefinansowych; właściwy opis sposobu zarządzania ryzykami: polityki: jednolite dokumenty czy zbiory procedur, norm i standardów).

W dalszej kolejności prelegenci przestudiują  problematykę kwantyfikacji danych niefinansowych (dobór kluczowych wskaźników niefinansowych, dane źródłowe i metodologia liczenia wskaźników, porównywalność wskaźników w czasie i w obrębie branż).

W drugiej części konferencji eksperci zastanowią się nad konsekwencjami (nie)właściwego raportowania niefinansowego (potrzeby informacyjne adresatów raportów niefinansowych; konsekwencje braku właściwych ujawnień w zakresie praw człowieka; komunikacja pozytywnych i negatywnych informacji zawartych w raporcie niefinansowym; nadzór i sankcje nad raportowaniem niefinansowym).

Na zakończenie seminarium omówione zostaną wyzwania emitentów w sporządzaniu raportów niefinansowych (najczęstsze problemy emitentów sporządzających raporty niefinansowe; sprawna organizacja pracy nad raportem w spółce i grupie kapitałowej; wyzwania związane z kompletnością danych).

Podczas konferencji odbędzie się prezentacja Przykładu raportu niefinansowego Zwykłej Spółki S.A. (http://seg.org.pl/pl/standard-informacji-niefinansowych-sin)

Gospodarzem konferencji będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Partnerem Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a Partnerem Technologicznym Unicomp-WZA.

Wydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny). Więcej informacji na www.seg.org.pl (link: http://seg.org.pl/pl/proces-sporzadzania-raportu-niefinansowego-zwyklej-spolki-sa-transmisja-online).

źródło: SEG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ten + 1 =