Już w środę 18 września 2019 r. XXVII edycja „Forum Rad Nadzorczych”

18 września 2019 r. w Sali Notowań warszawskiej GPW odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Forum Rad Nadzorczych „Nieoczywiste obowiązki Rad Nadzorczych”. Wydarzenie skierowane jest do Członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek giełdowych.

Konferencja podzielona będzie na dwa bloki tematyczne: informacje poufne w raporcie rocznym oraz zadania Rad Nadzorczych a możliwości ich realizacji, podczas których zaproszeni eksperci omówią takie zagadnienia, jak:

  • finansowa informacja poufna (empiryczna analiza reakcji kursu na publikowane raporty okresowe; ograniczanie wpływu raportów na kursy; ochrona finansowej informacji poufnej);
  • rola RN w nadzorze nad zagadnieniami klimatycznymi (wymogi odnośnie Rad Nadzorczych w Wytycznych KE dot. raportowania kwestii klimatycznych; nadzór RN nad identyfikacją ryzyk fizycznych i związanych z przejściem; należyta staranność RN w obszarze polityki klimatycznej spółki);
  • implikacja raportowania w formacie iXBRL (niezbędne działania przygotowawcze po stronie spółki; zadania RN w kontekście zmiany systemu raportowania; ESEF a moment identyfikacji finansowej informacji poufnej);
  • nieoczywiste obowiązki Rady Nadzorczej (wynikające z regulacji, z DPSN, z obowiązku dołożenia należytej staranności; konsekwencje zaniedbań w tym zakresie; możliwe wyłączenia odpowiedzialności);
  • działania RN w sytuacjach ekstremalnych (procedury dotyczące zdarzeń wyjątkowych; pożądana reakcja na niestandardowe wydarzenia; odpowiedzialność za działania/zaniechania w takich sytuacjach);
  • wynagrodzenia Rad Nadzorczych (poziom wynagrodzeń RN głównych indeksów w roku 2018; najważniejsze trendy zmian; czynniki wpływające na wysokość wynagrodzeń).

Wydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny).

Gospodarzami Forum są: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz PwC, a Partnerem Technologicznym Unicomp-WZA.

Więcej informacji na: www.seg.org.pl

Zapraszamy również na stronę dedykowaną projektowi FRN 

źródło: SEG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 − 3 =