Już po kongresie dyrektorów finansowych SEG

25 i 26 października 2017 r. w Jachrance, podczas VI Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG dyrektorzy finansowi rynku kapitałowego dyskutowali o bieżących wyzwaniach z którymi muszą się zmierzyć w codziennej pracy. Dyskutowano min. o: strategii finansowania rozwoju spółki giełdowej, zarządzaniu ryzykiem w spółce notowanej, cyfrowej transformacji, nowych wyzwaniach podatkowych czy finansowych implikacjach zmian regulacyjnych.

Kongres rozpoczął panel dyskusyjny nt. strategii finansowania rozwoju spółki giełdowej.

W dyskusji pod batutą Bartosza Drabikowskiego (Przewodniczący Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) wzięli udział: Jacek Fotek (Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), Łukasz A. Olszewski (Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, S&P Global Ratings), Filip Paszke (Dyrektor Domu Maklerskiego, PKO Bank Polski), Arkadiusz Regiec (Prezes Zarządu, Beesfund) i Mateusz Walczak (Prezes Zarządu, NWAI Dom Maklerski). Dyskutowano o nowych możliwościach finansowania, sprawnym i tanim przejmowaniem konkurencji, ekspansji geograficznej i wzdłuż łańcucha dostaw oraz nowych modelach biznesowych.

Przyjazne otoczenie gospodarcze, w szczególności bardzo dobra kondycja polskiej gospodarki i łatwy dostęp do finansowania, wspiera rozwój krajowych spółek giełdowych. Coraz częściej dokonują one przejęć zagranicznych przedsiębiorstw, otwierając sobie w ten sposób drzwi do lokalnych rynków. Dobra sytuacja nie powinna jednak usypiać czujności menadżerów– postępująca rewolucja cyfrowa wymusza stałe dostosowywanie modeli biznesowych, a wciąż aktualne ryzyka globalne powinny motywować do konstruowania strategii finansowania spółek zapewniających im stabilny rozwój nie tylko w krótkim, ale przede wszystkim w długim terminie – powiedział Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

W drugiej dyskusji „Nowe wyzwania podatkowe”, moderowanej przez Aleksandrę Dziadykiewicz (Dziennikarka, Radio TOK FM) wzięli udział: Tomasz Kuciel (Prezes Zarządu, Edison), Roman Namysłowski (Partner, Crido Taxand) oraz Piotr Wysocki (Partner, Baker McKenzie). Rozmawiano o: zmianach regulacyjnych i mentalnych, cyfryzacji dokumentacji podatkowej, Jednolitym Pliku Kontrolnym i bezpiecznym płaceniu podatków.

Nowe wyzwania podatkowe, o których dyskutowaliśmy podczas Kongresu SEG obejmują tematy wynikające z licznych zmian przepisów podatkowych oraz rosnącej presji fiskalnej wynikającej z kontroli podatkowych. Wprowadzane zmiany przepisów mają na celu przede wszystkim tzw. uszczelnienie systemu podatkowego (zarówno domknięcie tzw. luki VAT jak również ograniczenie możliwości optymalizacji). Kolejnym wyzwaniem jest zwiększenie nadzoru nad przedsiębiorcami poprzez tzw. transparentność podatkową – działania nakierowane na obowiązki raportowania przez przedsiębiorców (JPK, ceny transferowe) jak i np. instytucje finansowe  (dane o rachunkach bankowych). Powyższy obraz uzupełniają coraz celnie typowane i ukierunkowane kontrole podatkowe. Zmiany te są wynikiem zarówno wprowadzania do polskiego porządku prawnego inicjatyw organizacji międzynarodowe (OECD, UE) jak również odpowiedzią na wyzwania dotyczące niedoskonałości systemu podatkowego w Polsce. Zmiany w sposób nieuchronny oznaczają dodatkowe koszty obsługi rozliczeń podatkowych, wzrost ciężarów podatkowych oraz ryzyka dla przedsiębiorców – niestety również dla tych nie mających nic wspólnego z karuzelami VAT czy optymalizacjami podatkowymi – argumentował Piotr Wysocki, Partner, Baker McKenzie.

W czasie kolejnej sesji nt. zarządzania ryzykiem w spółce giełdowej debatowali: Monika Kaczorek (Partner, Mazars), Mariusz Machajewski (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Jakub Makurat (Dyrektor Generalny, Ebury Polska) oraz moderator dr Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych). Prelegenci rozmawiali o nowych zagrożeniach związanych z ryzykiem walutowym, ryzykach specyficznych dla spółki giełdowej, ryzykach indukowanych przez fakt notowania oraz fintechu i regtechu jako sposobach mitygacji ryzyk finansowych i regulacyjnych.

Fintech jako nowe zjawisko w świecie usług finansowych coraz wyraźniej wkracza w rzeczywistość gospodarki, przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych. Mamy do czynienia z efektami technologicznej przemiany, która dotyczy sposobu świadczenia usług finansowych. Chyba większość uczestników rynku finansowego o tym wie, ale część nie za bardzo chce się pogodzić z tym, iż Fintech to prawdziwa rewolucja. Przełomowy moment i wręcz rewolucja, która jest zauważalna na każdym kroku. Widzimy,  że to już się wydarzyło, teraz jedynie się upowszechni. Podczas Kongresu CFO właściwie w każdym panelu dyskusyjnym pojawiały się wątki technologiczne, wszędzie słychać było że „nowe” już jest. Niektórzy uczestnicy rynku jeszcze się przed tym bronią, a nawet wypierają znaczenie tych przemian, ale dynamika zmian jest niezwykła. Jeszcze 3-4 lata temu niewiele mówiono o tym iż, jakieś niebankowe podmioty mogą zagrozić pozycji tradycyjnych banków, nie myślano o roboivestments, insurtech, regutech i innych tendencjach – mówił Jakub Makurat (Dyrektor Generalny, Ebury Polska).

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zamknęła dyskusja „ Cyfruj się kto może”. Podczas rozmowy w której wzięli udział: Agata Kowalska (Radca Prawny, Partner Zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni), Radosław Kozieja (Wiceprezes Zarządu, Codec Polska), Maciej Nowohoński (Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska) oraz Sławomir Panasiuk (Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) i prowadzący Piotr Biernacki (Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania) poruszone tematy: idea cyfrowej transformacji, short-termism a strategia cyfryzacji,  wykorzystanie deep data i oszczędzanie przez cyfrowanie.

Cyfryzacja to znacznie więcej niż przejście z rozwiązań analogowych na cyfrowe. To zmiana sposobu funkcjonowania firmy i szerzej gospodarki, a także zmiana myślenia o zarządzaniu. Nie bez powodu jest to jeden z filarów strategii Orange na najbliższe lata. W naszej firmie proces ten dotyczy wszystkich obszarów działalności – biznesu, oferty, sprzedaży i obsługi klientów. Coraz ważniejszą rolę odgrywa analityka predykcyjna, która pomaga tworzyć skuteczne wzory działania na przyszłość. Daje to wymierne oszczędności. Czynnie uczestniczymy w cyfrowej rewolucji w naszym kraju. Tworzymy nowoczesną infrastrukturę i wdrażamy technologie będące motorem rozwoju gospodarczego oraz innowacyjności. Dzięki nam cyfrowe rozwiązania trafiają do polskich domów i szkół. Wszyscy na tym korzystamy – argumentuje Maciej Nowohoński (Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska).

Po części merytorycznej pierwszego dnia Kongresu odbył się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego podczas którego zbierano środki na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”. W sumie uczestnicy przebiegli 144  osobokilometrów.

Wieczorną galę uświetniło spotkanie z Gościem Specjalnym – Zbigniewem Bońkiem, Prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej poprowadzone przez Mateusza Borka.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się warsztaty tematyczne dotyczące:

  • Zarządzanie ryzykiem kursowym wobec zmieniającego się otoczenia ekonomicznego,
  • Trendy i zmiany w środowisku podatkowym 2017-2018 (kontrole podatkowe, kluczowe zmiany w podatku VAT i CIT),
  • Przygotowanie spółki do zwiększonej presji ze strony organów skarbowych,
  • Finansowe aspekty ukrytych ryzyk niefinansowych.

Drugi dzień Kongresu zakończyła dyskusja: „Finansowe implikacje zmian regulacyjnych”, podczas której przedstawiciele nadzorcy, PIBR, SEG, FSR rozmawiali o kosztach compliance i non-compliance, o podnoszeniu konkurencyjność dzięki raportowaniu niefinansowemu, nowych obowiązkach członków władz spółek giełdowych i i minimalizacji ryzyka emitenta i powiązanych osób fizycznych.

W ramach pytań do uczestników zapytaliśmy o tematy, które powinny się pojawić w ramach Kongresu CFO 2018. Wyniki głosowania pokazały, jak wiele tematów jest dla CFO interesujących i jak ciekawa będzie agenda do dyskusji na rok kolejny. Już teraz zachęcam więc do zapisania w kalendarzu daty 24 i 25 października 2018 roku – zapowiada Prezes SEG Mirosław Kachniewski.

Gospodarzem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Patronat Honorowy objęło Ministerstwo Finansów. Partnerami wydarzenia byli: Ebury Polska i Orange Polska jako Partnerzy Strategiczni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Partner Merytoryczny, CFA Society Poland, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Związek Maklerów i Doradców jako Partnerzy Instytucjonalni, Baker McKenzie, Beesfund, Crido Taxand, Grupa LOTOS, Mazars jako Partnerzy Główni, Codec Polska, Edison, InfoStrefa, NWAI Dom Maklerski, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jako Partnerzy Wspierający, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, Tatra Holding jako Partner Organizacyjny, BMW Group Polska jako Partner Specjalny.

Szczegółowe informacje na temat VI Kongresie CFO Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Print This Post Print This Post

źródło: SEG

Grzegorz Surma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

seven + sixteen =