Już niedługo dziewiąta edycja Forum Cenotwórczości SEG!

20-21 listopadzie br. w Warszawie odbędzie się doroczna, dwudniowa konferencja „IX Forum Cenotwórczości  – zarządzanie informacją poufną” organizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Konferencja skierowana jest do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

Pierwszy dzień podzielony będzie na trzy bloki tematyczne: praktyczne stosowanie regulacji i możliwości zmian; transakcje instrumentami powiązanymi z emitentem oraz dostęp do ważnych informacji. W trakcie debat zaproszeni eksperci omówią takie zagadnienia, jak:

 • praktyczne aspekty stosowania MAR,
 • polityka nadzorcza na polskim rynku kapitałowym,
 • nieintuicyjne transakcje menedżerów,
 • dokonywanie transakcji menedżerów/osób powiązanych,
 • zarządzanie informacją w grupie kapitałowej,
 • przekazywanie ważnych informacji wybranym odbiorcom,
 • prowadzenie listy dostępu – case study.

Struktura drugiego dnia Forum również będzie składał się z trzech bloków tematycznych: nowe rodzaje informacji poufnej; opóźnianie publikacji informacji o prowadzonych negocjacjach; podnoszenie poziomu przejrzystości). Podczas których poruszone zostaną poniższe kwestie:

 • niefinansowa informacja poufna,
 • ewolucja cenotwórczości finansowej informacji poufnej,
 • brak opóźnienia informacji o negocjacjach,
 • opóźnienie informacji o negocjacjach,
 • konsekwencje nieprzejrzystego akcjonariatu,
 • sanowanie nieścisłości w akcjonariacie.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast Partnerem Technologicznym Unicomp-WZA.

Wydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny). Więcej informacji jest dostępnych na www.seg.org.pl

źródło: SEG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × two =