Już dziś seminarium dotyczące pułapek w sprawozdaniach finansowych

16 listopada 2017 r. w warszawskiej siedzibie EY Academy of Business odbędzie się konferencja „Pułapki w sprawozdaniach finansowych” organizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz EY Academy of Business.

Seminarium skoncentruje się na obszarach rachunkowości finansowej, które w największym stopniu opierają się na oszacowaniach dokonywanych przez zarządy i/lub wiążą się ze złożonymi i często zmieniającymi się zasadami ujmowania i pomiaru.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona słuchaczy zainteresowanych sporządzaniem sprawozdań finansowych, analizą oraz interpretacją informacji w nich zawartych. Posiadanie podstawowej wiedzy rachunkowej będzie atutem ułatwiającym pełne zrozumienie prezentowanych podczas warsztatów zasad.

Wydarzenie będzie podzielone na 3 bloki tematyczne. Pierwsza cześć poświęcona będzie prezentacji sprawozdania finansowego, ryzyka jakie ze sobą niesie. Następnie eksperci w jasny i zrozumiały sposób przedstawią przegląd rozwiązań stosowanych w poszczególnych branżach (m.in. omówienie zasad ujmowania przychodów z tytułu kontraktów budowlanych, punktów lojalnościowych oraz umów wieloskładnikowych).

Ostatnia część seminarium skupiona będzie na roli informacji zawartych w notach w ocenie oraz interpretacji danych pochodzących ze sprawozdań finansowych w ocenie ryzyka związanego
z informacją finansową: polityka rachunkowa; informacje oparte na profesjonalnym osądzie oraz szacunki, a także ujawnienia wymagane przez poszczególne standardy.

Najważniejsze cechy programu:

  • Przekrój zagadnień sprawozdawczości międzynarodowej (MSSF) mających zastosowanie do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego,
  • Wybór obszarów, w ramach których subiektywny osąd oraz szacunki kierownictwa mają szczególne znaczenie w zakresie raportowanych wartości aktywów, zobowiązań oraz osiąganych wyników finansowych,
  • Intensywny warsztat dla wszystkich, którzy chcą samodzielnie interpretować kluczowe pozycje sprawozdań finansowych.

Więcej informacji www.seg.org.pl

źródło: SEG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × one =