IR okiem inwestora indywidualnego – by cieszyć się inwestycyjnymi sukcesami, dobrze przygotuj się do gry

W Polsce coraz popularniejsze staje się organizowanie dni otwartych spółek giełdowych. Tego typu spotkania skierowane są do inwestorów indywidualnych, którzy mają możliwość poznania w niewielkim stopniu spółki „od środka”. Sprawa wygląda zupełnie inaczej, gdy dochodzi do bezpośredniego kontaktu inwestora z przedstawicielami firmy. Przed takim wydarzeniem spółka musi się doskonale przygotować.

Przygotowania

Znaczna część początkujących inwestorów nie przykłada uwagi do tego, w co konkretnie inwestuje. Wie, czym są konkretne instrumenty – akcje, kontrakty terminowe, waluty, opcje, obligacje, itd., jednak nie podchodzi do nich emocjonalnie. Chodzi głównie o szybki zarobek. Zanim zaczniemy inwestować musimy zadać sobie proste pytanie: czy rozumiemy w co inwestujemy?

Inwestorze – zastanów się co wiesz o firmie, czy jej działalność jest dla Ciebie zrozumiała, czy umiałbyś zidentyfikować potencjalnych konkurentów, słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia dla spółki, w którą chcesz zainwestować swoje środki. Przed inwestowaniem w daną spółkę bardzo przydatne będzie wykonanie analizy branży (przydatne narzędzia: pięć sił konkurencyjnych, teoria gier) oraz analizy zasobów konkurencyjnych (przydatne narzędzie to: System TRRACK[1]) . Co istotne, należy pamiętać o takich prostych narzędziach jak SWOT czy Macierz BCG. Po przeprowadzeniu analiz będziemy znać potencjał firmy, jej branżę, potencjalnych (naszym zdaniem) konkurentów. Pamiętajmy, że są to tylko i wyłącznie nasze wstępne analizy. Mogą się one okazać słuszne, bądź błędne. Przy spotkaniu z przedstawicielami spółki mamy czas aby je zweryfikować.

Analiza finansowa

Kolejnym krokiem przygotowań jest analiza finansów przedsiębiorstwa – określenie jego wartości. Jest to jeden z najtrudniejszych elementów dla inwestora. Tutaj inwestor musi posłużyć się sprawozdaniem finansowym, zawierającym m.in. następujące dokumenty: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Możesz określić potrzebne wskaźniki sam je obliczając, bądź korzystając z profesjonalnych serwisów internetowych. Pamiętajmy jednak, że wiedza z rachunkowości, bądź wsparcie ze strony księgowego jest bardzo pomocne. Zakładam jednak, że osoba, które decyduje się na spotkanie z przedstawicielami firmy zna jej kondycję finansową.

Ostatnim krokiem przed zbliżającym się spotkaniem jest sprawdzenie kształtowania się akcji danej spółki na giełdzie, wartości indeksu, na którym jest notowana. Pomoże to przedstawić dynamikę wzrostów i spadków cen akcji oraz czynników, które miały na to wpływ. Pamiętajmy również o zebraniu informacji o zarządach spółek, kadrze menadżerskiej oraz ich reputacji, komunikacji z rynkiem, itd. Dla inwestora indywidualnego ważnym źródłem informacji są strony internetowe takich instytucji jak: GPW, SII, SEG, KNF oraz portale: money.pl, forsal.pl. inwestycje.pl, parkiet.com, stockwatch.pl, bankier.pl, prasa oraz telewizja.

Spotkanie z przedstawicielami spółki

Spotkanie z przedstawicielami firmy ma być dla inwestora kluczem do rozwiania jego wątpliwości, które powstały w fazie przygotowań. Pamiętajmy, że musimy na takie spotkanie iść z pozycji osoby, dysponującej znaczną część kapitału, chcącej zainwestować w daną spółkę.

Musimy na wstępie pokazać, że jesteśmy poważnymi inwestorami. W spotkaniu z nami powinni uczestniczyć: zarząd /właściciele spółki, bądź wysokiej rangi pracownicy bardzo dobrze orientujący się w sytuacji firmy, np. dyrektorzy, menadżerowie, kierownicy. Ważne jest by osoby, które będą udzielały odpowiedzi na nasze pytania orientowały się w danych obszarach funkcjonowania firmy, np. dyrektor finansowy, marketingu, sprzedaży/handlowy, kierownicy produkcji, rozwoju technologii, informatyki, logistyki. Osoba związana z IR również może okazać się pomocna, gdyż jest odpowiedzialna za kontakt z inwestorami i na bieżąco otrzymuje informacje z różnych obszarów firmy i może służyć za wsparcie podczas takiego spotkania.

Wszystko zależy z jaką spółką mamy do czynienia i jak dobrze znamy daną branżę. Podczas takiego spotkania powinniśmy liczyć na zaprezentowanie informacji o spółce (chociaż przed samym spotkaniem, dzięki wykonanemu przez nas researchowi i tak już będziemy wiedzieć o niej wiele), informacje o finansach za dane kwartały, informacje o strategii i rozwoju, prognozy na następne lata. Po takiej wstępnej prezentacji możemy zweryfikować zdobyte przez nas informacje, przeprowadzone analizy z danymi przekazanymi przez spółkę.

Nie ukrywajmy, że bardzo ważne pytania to te związane z rozwojem firmy na najbliższe lata – jej produktów, usług, planów ekspansji na nowe rynki, umocnienie pozycji na rodzimym rynku, walki z konkurencją etc. Krótko mówiąc – zarys strategii na najbliższy okres. Warto wspomnieć o podziale kapitału firmy na dane obszary, tzn. ile procentowo podzielą swój kapitał na: badania i rozwój, reklamę, relacje inwestorskie, wynagrodzenia.

Z punktu widzenia inwestora ważnym element to również polityka dywidendowa. Jeżeli stanowisko spółki w tym temacie nie było wcześniej przedstawiane, naprawdę warto o nie zapytać. Nasze wątpliwości związane z wyceną przedsiębiorstwa powinny być rozwiane. Wiąże się to również z odpowiedzią na pytanie czy zarząd spółki działa na korzyść wszystkich akcjonariuszy. Pamiętajmy również o zarządzaniu ryzykiem w spółce. Kto pyta, nie błądzi. Dla każdego inwestora ważne jest aby firma była płynna, rozwojowa, wprowadzała innowacje na rynek, dbała o dobry kontakt z wszelakimi interesariuszami oraz by była zarządzana przez świetnych specjalistów cieszących się dobrą reputacją. Po spotkaniach z przedstawicielami danej spółki warto poprosić o dane kontaktowe do odpowiednich osób oraz działu relacji inwestorskich, który powinien posiadać wszystkie potrzebne informacje o spółce i szybko reagować na późniejsze pytania ze strony inwestorów.

By tak się stało, obszar relacji inwestorskich powinien być zlokalizowany blisko zarządu spółki. Władze przedsiębiorstwa powinny być otwarte na informowanie działu IR o ważnych kwestiach. Powinien być to ich obowiązek. IR jest łącznikiem między firmą, a resztą „świata”.

Wnioski po spotkaniu

Jesteśmy po spotkaniu ze spółką, w którą mówiąc potocznie chcieliśmy „wejść”. I co teraz?

Przede wszystkim musimy połączyć posiadane przez nas informacje z tymi, które otrzymaliśmy od przedstawicieli spółki. Należy dokonać ich spokojnej weryfikacji oraz nie podejmować pochopnych decyzji. Jeżeli nadal mamy jakieś wątpliwości, to porozmawiajmy z przyjaciółmi, wspólnikami, rodziną, która może mieć świeży obraz problemu, który nas nurtuje. Następnie, wyślijmy nasze pytania do IR, bądź innych osób do których mamy kontakt. Warto również prześledzić informacje na stronie naszej spółki.

Można spróbować zadzwonić do konkurencji, podając się za potencjalnego inwestora, który jest zainteresowany inwestowaniem w akcje ich spółki. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane na spokojnie. Należy dokonać własnej analizy plusów i minusów potencjalnej inwestycji, wątpliwości, itd. Drogą do sukcesu jest znajomość firmy, w która inwestujemy, a potem czynniki, które określają jej wartość, potencjał, bądź słabość. Jeżeli chcemy mądrze inwestować, powinniśmy dobrze przygotować się do tej gry. Najlepszą drogą ku temu jest wiedza. Znajomość wyceny spółki, psychologii rynku oraz umiejętność zdobywania i weryfikacji wiadomości pomogą nam w podjęciu słusznej decyzji. Informacja to klucz w inwestowaniu.

Piotr Murjas

[1] System TRRACK (T- Tangibles- Zasoby materialne, R- Relationships – Relacje, R – Reputation – Reputacja, A- Attitude – Postawa, C- Capabilities – Kompetencje, K – Knowledge – Wiedza) – system ułatwiający prowadzenie analizy zasobów konkurencyjnych, stworzony przez Glena Arnolda, autora książki: Inwestowanie w wartość.

fot. shutterstock

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − 15 =