II Konferencja „Sprawozdawczość spółek giełdowych w praktyce” – nasza relacja

Katowice nie są zbyt popularnym miejscem branżowych konferencji i szkoleń z dziedziny obowiązków informacyjnych oraz relacji inwestorskich. Jest to dla mnie o tyle dziwne, iż w tzw. „polskim pasie południowym” (tj. Wrocław – Rzeszów) znajduje  się bardzo wielu emitentów, a dojazd do Katowic z ww. miejsc nie jest wielkim problemem. Ta kwestia pozostaje do nadrobienia (m.in. przez nas). Tym bardziej cieszy, gdy w śląskiej stolicy odbywa się zorganizowana przez firmę BDO druga konferencja poświęcona relacjom inwestorskim. Nie mogło nas tam zabraknąć.

To już druga edycja tej branżowej imprezy: jej tematyka tym razem dotyczyła sprawozdawczości spółek giełdowych w praktyce oraz związanych z nią wyzwań i zagrożeń dla zarządów. Frekwencja dopisała – już w godzinach porannych do katowickiego hotelu Qubus przybyło wielu uczestników.

Co nas czeka w sprawozdaniach finansowych?

2Pierwszym z panelistów był dr Andre Helin, biegły rewident i prezes zarządu BDO. Całość jego wystąpienia dotyczyła rosnących oczekiwań wobec sprawozdań finansowych spółek giełdowych. To temat ważny i istotny, szczególnie w kontekście przyszłorocznej sprawozdawczej rewolucji. Prelegent przypomniał ważną rzecz: inwestorów interesuje przyszłość, a nie historia. Zbyt duży nacisk kładziony jest na historyczne dane finansowe, w sprawozdaniach znajduje się zbyt mało odniesień do przyszłości. Trudno się z tym nie zgodzić. Oczywiście, ma to swoje przyczyny. Emitenci funkcjonują w konkretnej rzeczywistości prawnej, co wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

Inne zarzuty to m.in. brak informacji o modelu biznesowym, posiadanych przez jednostkę kluczowych zasobach, polityce zarządzania, systemach organizacyjnych etc. „Jeżeli nie rozumiesz modelu biznesowego, to jak oszacujesz czynniki ryzyka?”  – mówił prezes Helin.  Wystąpienie skupiało się również na sprawozdawczych trendach na najbliższe lata. Zdaniem prelegenta, przyszłość należy do „real time reporting”. Do lamusa odejdą roczne sprawozdania finansowe i raporty publikowane kilka tygodni/miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego/roku obrotowego.

MAR coraz bliżej

3Kolejnym z mówców byli mecenas Wiesław Łatała oraz Dorota Szlachetko – Reiter (oboje z kancelarii „Łatała i Wspólnicy”). Mecenas (a nie było to pierwsze jego wystąpienie, którego miałem przyjemność wysłuchać) ma naturalny talent do budowania interesujących opowieści, angażujących słuchaczy. To ważna cecha, niezbyt częsta w prawniczym środowisku. Wystąpienie prelegentów dotyczyło najbardziej gorącego tematu ostatnich miesięcy: Rozporządzenia MAR oraz Dyrektywy Transparency II. Można je podsumować prosto – „gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy”. Mecenasi przypomnieli obecną definicję informacji poufnej, wszystkie najważniejsze zmiany, które czekają nas po wejściu w życie MAR-u, jak również skupili się na sankcjach, które będą wiązać się z „omijaniem” nowych przepisów. Warto zaznaczyć, iż sporo czasu poświęcono na analizę wybranych case studies emitentów, ukaranych przez giełdowego regulatora za złamanie przepisów odnośnie informacji poufnej. Analiza konkretnych rynkowych przypadków jest zawsze wyjątkowo cenna dla uczestników. Szkoda, że nie jest to jeszcze szkoleniowy standard.

Co mówią biegli i jakie błędy dostrzegają?

4Po krótkiej przerwie głos zabrał Krzysztof Maksymik, Audit Partner w BDO. Jego panel dotyczył problemów polskich spółek, które można dostrzec po analizie ich sprawozdań. Problemy te sygnalizowane są m.in. przez biegłych rewidentów, którzy mogą w takich przypadkach wydać opinię z zastrzeżeniem, opinię negatywną lub omówić wydania opinii. Kolejne z wystąpień (Tomasz Reiter, partner zarządzający Region Południe BDO) w pełni skupiało się na sankcjach nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prelegent dokonał m.in. analizy sankcji za nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu uchwały przez spółkę zależną w sprawie zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, niezwłocznym nieudostępnieniu informacji o zbyciu akcji spółki przez podmiot blisko związany z prezesem zarządu, braku ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym informacji o niespełnieniu kowenantu wynikającego z umowy kredytowej, braku właściwej aktualizacji budżetów kontraktów budowlanych w sprawozdaniu finansowym.

Skuteczna komunikacja z rynkiem

5Drugą część konferencji rozpoczęło wystąpienie prezesa CC Group, Adama Kalkusińskiego oraz Katarzyny Muchy (IR Executive, CC Group). Panel pt. „Jak raportowanie wpływa na wycenę spółki giełdowej”) było bardzo ciekawy. Szkoda jedynie, że w drugiej części dnia większość prelegentów znalazła się w niewielkim niedoczasie, co powodowało przyspieszenie i skracanie wystąpień, by umożliwić kolejną prelekcję. Zdecydowanie warto popracować nad timingiem (to uwaga dla organizatorów), bo aż żal skracać tak wartościowe panele. Prezes Kalkusiński przedstawił najważniejsze metody wyceny spółki giełdowej i dobre praktyki komunikacji z rynkiem.

Mamy kryzys!

Następne wystąpienie skupione dotyczyło w całości public relations. Jego autorką była dr Eliza Misiecka z Genesis PR. 6W branży PR to znane nazwisko, więc mogłem być spokojny o jakość wystąpienia: dotyczyło obrony wizerunku spółki giełdowej w sytuacji trudnej (kryzysowej). Temat wyjątkowo ciekawy (nie tylko dlatego, iż Wortal również oferuje szkolenia z tego zakresu : )). Całość panelu skupiała się na autentycznym studium przypadku sprzed kilku lat, gdy biznesmen Leszek Czarnecki został oskarżony o współpracę agenturalną ze Służbą Bezpieczeństwa. Prelegentka „krok po kroku” przestawiła modelowe zachowanie w ww. sytuacji kryzysowej: natychmiastową reakcję zainteresowanego, dobrze zaplanowane i zrealizowane działania, wielopoziomową komunikację do wszystkich grup docelowych oraz szczery i merytoryczny przekaz. Misiecka przypominała, by nie zaniedbać obserwacji otoczenia, zwracać uwagę na pierwsze symptomy kryzysu oraz reagować błyskawicznie. To naturalne w erze social mediów, bo sytuacja kryzysowa może spotkać każdego emitenta.

Oczekiwania inwestorów insytucjonalnych

Ostatnim z panelistów był Piotr Wojtaszek, członek zarządu NBS Communications. Wystąpienie dotyczyło głównie wyników badań „Warsaw Scan 2015”, przeprowadzonych przez NBS Communications , dotyczących komunikacji z inwestorami instytucjonalnymi. Celem ww. analizy był pomiar jakości relacji inwestorskich oraz zbadanie preferencji inwestorów co do źródeł i zakresu informacji.

Oceniając całość konferencji mogę powiedzieć same dobre rzeczy. To była impreza wysokiej jakości: znane branżowe nazwiska, ciekawe prelekcje oraz inspirujące dyskusje w kuluarach. Więcej takich wydarzeń!

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

four + eighteen =