„Gromadzenie informacji o osobach blisko związanych z władzami spółki” – konferencja SEG

30 marca 2016 roku odbędzie się konferencja „Gromadzenie informacji o osobach blisko związanych z władzami spółki” organizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Wortal Relacji Inwestorskich jest patronem medialnym tego wydarzenia.

W pierwszej części spotkania przedyskutowane zostaną takie zagadnienia jak: identyfikacja menedżerów i osób blisko związanych (kim jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze wg MAR; problemy w identyfikacji osób blisko związanych rodzinnie z menedżerami; sieć powiązań biznesowych z menedżerami i ich bliskimi), prowadzenie list menedżerów i osób blisko związanych (zakres i format danych na liście; tryb pozyskiwania oświadczeń/potwierdzeń o poinformowaniu przez emitenta od menedżerów; tryb pozyskiwania oświadczeń/potwierdzeń o poinformowaniu przez menedżerów od osób blisko związanych rodzinnie i biznesowo; najlepsze praktyki dbania o aktualność list), rodzaje instrumentów i transakcji podlegających raportowaniu (rodzaje instrumentów finansowych podlegających raportowaniu; rodzaje transakcji podlegających raportowaniu; identyfikacja portfeli o udziale instrumentów finansowych podlegających raportowaniu; pożyczki i zastawy).

W dalszej części konferencji omówione zostaną kwestie związane z procedurą raportowania transakcji (minimalny próg wartości transakcji podlegających raportowaniu; zawartość zawiadomienia; tryb przekazania zawiadomienia do emitenta i organu nadzoru; konflikt terminów zawiadomień menedżerów i osób blisko związanych oraz emitenta; tryb przekazania raportu w sprawie zawiadomienia), odpowiedzialnością emitenta, menedżerów i osób blisko związanych (odpowiedzialność emitenta i członków jego władz za prowadzenie list z tytułu regulacji rynku kapitałowego; odpowiedzialność menedżerów i osób blisko związanych w zakresie poprawności informacji znajdujących się na listach; odpowiedzialność emitenta i członków jego władz z tytułu innych przepisów; odpowiedzialność emitenta, członków jego władz; menedżerów i osób blisko z nimi związanych z tytułu raportowania transakcji), zmianą poziomu przejrzystości struktury akcjonariatu spółek (ujawnianie osób blisko związanych biznesowo w akcjonariacie spółki; sanowanie nieścisłości w strukturze akcjonariacie; konsekwencje nieujawnienia powiązania osoby blisko związanej biznesowo z menedżerem; międzynarodowa współpraca pomiędzy organami nadzoru).

Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partner, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny oraz SEG MAR Partnerzy: Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, Capital Market Solutions Group, Equity Market Consulting Group, Insurance Expert, IPO Doradztwo Kapitałowe, Łatała i Wspólnicy, Olesiński i Wspólnicy, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, PKF Consult.

Więcej informacji na www.seg.org.pl

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 − 8 =