Dziś w Jachrance rozpoczyna się ósme spotkanie CFO spółek giełdowych

23-24 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG. W trakcie wydarzenia będzie mowa m.in. o strategii finansowania rozwoju spółki giełdowej, nowych wyzwaniach i ryzykach spółek giełdowych, zmianach regulacyjnych w obszarze fiskalnym oraz cyfrowej transformacji.

Pierwszy dzień wypełnią cztery bloki dyskusyjne. Podczas pierwszego panelu poruszona będzie problematyka finansowania rozwoju spółki giełdowej. Zostanie omówiona strategia rozwoju rynku kapitałowego, sustainability jako warunek przetrwania oraz niezbędne działania po stronie emitentów. Druga dyskusja panelowa będzie dotyczyć nowych wyzwań i ryzyk spółek giełdowych, dotykając takich zagadnień jak: nowe regulacje dotyczące wynagrodzeń władz spółek, finansowanie dłużne – nowe wyzwania, nowe ryzyka makroekonomiczne, a także możliwości transferu ryzyka.

Od 2015 roku wdrażane są nowe regulacje mające istotny wpływ na zarządzanie przez instytucje finansowe ryzykiem kredytowym oraz na zarządzanie przez przedsiębiorców ryzykiem płynnościowym. Nowelizacja prawa bankowego oraz uchwalone prawo restrukturyzacyjne miały na celu zapewnić przedsiębiorcom nowe możliwości stabilizacji relacji z wierzycielami, ze szczególnym uwzględnieniem wierzycieli bankowych. Kilkuletnia praktyka powstająca w okresie wzrostu gospodarczego pokazuje brak efektywności przyjętych rozwiązań oraz niewydolność aparatu sądowniczego nadzorującego procesy restrukturyzacyjne. Problemy te leżą u podstaw podejmowanych przez organizacje zrzeszające wierzycieli finansowych działań mających na celu wypracowanie standardów zwiększających efektywność zarządzania procesami restrukturyzacyjnymi. Jest to istotne mając na względzie narastający poziom niepewności co do perspektywy gospodarczej. W tym kontekście powstaje pytanie, czy polscy przedsiębiorcy są przygotowani na spowolnienie? – komentuje Kazimierz Jeleński, Radca Prawny, Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy.

Następnie odbędzie się sesja pt. „Zmiany regulacyjne i praktyczne w obszarze fiskalnym” dotycząca takich obszarów jak: nowe wymogi, planowane zmiany podatkowe, doświadczenia ze współpracy z aparatem fiskalnym.

W ramach czwartego bloku zaproszeni eksperci poruszą tematykę cyfryzacji, dyskutując o zmianach w otoczeniu spółek, znaczeniu analizy danych dla rozwoju biznesu oraz roli technologii w służbie spółki giełdowej.

Cyfryzacja jest procesem wielowymiarowym, wykraczającym poza implementację nowych technologii. Obejmuje ona również przemiany w obszarach uważanych za miękkie – w obrębie kultury organizacyjnej oraz modelu pracy. Cyfryzacja stwarza szanse i możliwości, jednak to od samej organizacji zależy, czy w pełni wykorzysta jej potencjał. Jedną z najistotniejszych barier, z którymi mierzą się przedsiębiorstwa, jest realne wykorzystanie wdrażanych rozwiązań. W tym celu konieczne jest budowanie kompetencji i zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń pracowników, jednak w efekcie proces ten przynosi korzyści całej organizacji. Nie ograniczają się one wyłącznie do kwestii finansowych. Cyfryzacja usprawnia komunikację i współpracę, pozwala redukować ryzyka prawno-biznesowe i podejmować trafniejsze decyzje, a także zapewnia transparentność i rozliczalność działań. Nie tylko pozwala sprostać wymogom stawianym przez regulacje prawne, ale pomaga również lepiej realizować cele biznesowe i zyskać przewagę konkurencyjną. Współcześnie pytanie nie brzmi już: czy powinniśmy wdrażać nowe technologie, ale jak zrobić to mądrze – mówi Piotr Paszczyk, Prezes Zarządu, APN Promise.

Na zakończenie części merytorycznej odbędzie się pierwsza w Polsce symulacja konwersji raportu rocznego Zwykłej Spółki SA do formatu iXBRL. Dzień uwieńczy kameralne spotkanie z Gościem Specjalnym Kongresu oraz Wieczorna Gala.

W ostatnich kilku latach obserwujemy w Polsce bardzo dynamiczny wzrost procesów cyfryzacji wymiany informacji czy dokumentów między przedsiębiorstwami a organami administracji publicznej. Ustawodawca regularnie wprowadza przepisy, które zobowiązują firmy do przekazywania w formie elektronicznej coraz to większej ilości danych, dotyczących prowadzonej działalności.  Z naszych obserwacji wynika, że polscy przedsiębiorcy odważnie wchodzą na ścieżkę digitalizacji firm. Przed spółkami, które są notowane na warszawskiej giełdzie, kolejne wyzwanie w postaci przystosowania systemów informatycznych do generowania raportów finansowych zgodnych z jednolitym europejskim formatem raportowania. Mimo, że termin wejścia w życie nowych przepisów wydaje się odległy, to czas najwyższy zgłębić tematykę standardu ESEF. W Comarchu pracujemy nad narzędziem, które umożliwia generowanie rocznych raportów finansowych zgodnie z nowym standardem XBRL, a podczas kongresu podzielimy się z uczestnikami wypracowanym dotychczas rozwiązaniem. Warto dodać, iż Comarch jako emitent papierów wartościowych, wspólnie z wąską grupą innych spółek z Unii Europejskiej brał udział w unijnych testach, mających na celu praktyczną ocenę tworzonych regulacji w zakresie ESEF. Uczestnictwo w pracach pozwoliło na rozpoznanie tworzących się wtedy regulacji i wytycznych dotyczących ESEF i podczas prezentacji pokażemy przedstawicielom spółek, jak wykorzystujemy tą wiedzę do budowy narzędzia, które w przystępny sposób pozwoli spełnić wymagania dotyczące raportowania zgodnego z jednolitym elektronicznym formatem raportowania – opowiada Paweł Krupa, Product Manager systemów FK/HR Comarch SA.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m.in. zagadnień takich jak:

  • Demokratyzacja bankowości transakcyjnej,
  • Uszczelnianie systemu podatkowego a pozycja podatnika,
  • Czy Twoje dane mówią Ci prawdę? Zarządzanie danymi podstawowymi jako przeskok w cyfryzacji przedsiębiorstwa,
  • Identyfikacja łańcucha dostaw na potrzeby biznesowe i regulacyjne,
  • Działanie RODO a sankcje finansowe – regulacje i rzeczywistość,
  • Kluczowe zmiany podatkowe (np. MDR, podatek u źródła, uproszczone APA, IP Box itp.) –  najważniejsze doświadczenia oraz wnioski na przyszłość.

Dwudniowe spotkanie zamknie dyskusja panelowa pt.: „Nowe wymogi wobec spółek i ich władz”, podczas której zaproszeni eksperci rozmawiać będą na temat najważniejszych zmian, wdrażaniu PPK w spółce giełdowej oraz zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym.

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Ebury Polska i Orange Polska jako Partnerzy Strategiczni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i EY jako Partnerzy Merytoryczni, Baker McKenzie, COMARCH, CRIDO oraz PKO TFI jako Partnerzy Główni, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partner Instytucjonalny, Kancelaria Brokerska IRCA jako Partner Wspierający, APN Promise oraz Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni]

Szczegółowe informacje na temat VIII Kongresie CFO Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl

źródło: SEG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 + 4 =