Dziewiąta edycja Forum Sporów Korporacyjnych już za nami

O odpowiedzialności spółki i jej władz w kontekście zmian regulacyjnych dyskutowano podczas IX Forum Sporów Korporacyjnych (FSK), które odbyło się 2 października 2019 r. w Sali Notowań warszawskiej GPW . Uczestnicy mieli okazję zaktualizować swoją wiedzę w zakresie najważniejszych obszarów dotyczących relacji prawno-biznesowych, a także zapoznać się z nadchodzącymi zmianami regulacyjnymi i ich skutkami.

FSK to cykliczne spotkanie w ramach, którego staramy się podsumować najważniejsze wyzwania związane ze sporami na linii akcjonariusze – rada nadzorcza – zarząd. Jest to o tyle złożone i problematyczne zjawisko, że w ramach poszczególnych grup, równie możliwe są dodatkowe spory, w wyniku których powstaje skomplikowana mapa ewentualnych powiązań i wieloaspektowych konfliktów. A jeśli do tego nałożymy kwestię zmian regulacyjnych, mamy coraz wyższy poziom trudności i wyzwań dla spółki –  komentuje Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Podczas spotkania eksperci rynku kapitałowego zaprezentowali 4 bloki tematyczne poświęcone zagadnieniom prawnym, istotnym z punktu widzenia spółki giełdowej.

W pierwszym panelu prelegenci skoncentrowali się na zjawisku odpowiedzialności za przestępstwa gospodarcze i podatkowe a konflikty pomiędzy organami spółki, omawiając takie zagadnienia jak: rozszerzenie definicji osoby pełniącej funkcję publiczną; rozszerzenie katalogu zachowań, które stanowią przestępstwo płatnej protekcji oraz penalizacja działań przestępczych związanych z przetargami prywatnymi i aukcjami; zaostrzenie sankcji. W dyskusji wzięli udział: Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych); Jarosław Grzegorz (Associate Partner) oraz Krzysztof Rudnicki (Menedżer) z Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY.

Procedowana nowelizacja kodeksu karnego obejmuje ponad 100 zmian, z których część może istotnie wpłynąć na funkcjonowanie spółek. Jedną z nich jest rozszerzenie definicji osoby pełniącej funkcję publiczną o osoby zajmujące kluczowe stanowiska w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa. W praktyce dla wszystkich innych podmiotów oznacza to konieczność wdrożenia szczegółowych procedur dotyczących kontaktów z takimi osobami oraz weryfikację struktury własnościowej kontrahentów. Inne kluczowe zmiany obejmują między innymi zaostrzenie sankcji za szereg przestępstw gospodarczych, np. korupcję, działanie na szkodę spółki czy fałszerstwo faktur. – komentuje Jarosław Grzegorz, Associate Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY.

W dalszej kolejności, Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Krzysztof Ciepliński (Adwokat, Counsel) i Michał Kacperczyk (Adwokat, Associate) z Kancelarii GIDE zasiedli do stołu prezydialnego, aby porozmawiać o sporach korporacyjnych w świetle reformy procedury cywilnej. W szczególności omówili rygoryzm i formalizm postępowania w kontekście prawa do sądu nową organizację i przebieg postępowania oraz ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego.

W drugiej części spotkania, Magdalena Raczek-Kołodyńska (Wiceprezes Zarządu, SEG) dyskutowała z przedstawicielami kancelarii Wardyński i Wspólnicy: Pawłem Czajkowskim (Adwokat), Leną Marcinoską (Adwokat) oraz Anną Pompe (Adwokat, Wspólnik) na temat sporów o ochronę dóbr osobistych pomiędzy akcjonariuszami a spółką lub jej organami, koncentrując się na takich aspektach jak: dobra osobiste osoby prawnej i środki ich ochrony; dobra osobiste członka organu osoby prawnej a dobra osobiste osoby prawnej oraz bezprawność działań naruszających dobra osobiste – zasady kwalifikacji; alternatywne rodzaje postępowań w wypadku naruszenia dóbr osobistych.

Tematem ostatniego panelu dyskusyjnego był zakres odpowiedzialności spółki i jej władz, a wśród prelegentów znaleźli się: Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Paweł Czajkowski (Adwokat, Wardyński i Wspólnicy), Jarosław Grzegorz (Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY), Piotr Sadownik (Adwokat, Partner, GIDE) oraz Robert Wąchała (Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych). Uczestnicy Forum dowiedzieli się o możliwych sporach w ramach grupy kapitałowej, odpowiedzialności za dostawców i kontrahentów oraz sposobach minimalizacji ryzyk.

Mimo, że podczas ostatniego Forum przedyskutowaliśmy bardzo wiele obszarów, to widać już, że tematów do kolejnego spotkania za rok jest bardzo dużo, ponieważ obawiam się, że sporów korporacyjnych przed nami będzie coraz więcej – dodaje Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Organizatorem Forum było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami konferencji byli: EY, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz kancelarie prawne – GIDE, Wardyński i Wspólnicy. Partnerem Technologicznym był Unicomp-WZA.

Video z konferencji oraz podsumowanie w formie pytań i odpowiedzi będzie dostępne na stronie: www.seg.org.pl.

źrodło: SEG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nineteen − two =