Coraz więcej raportów bieżących typu Profit Warning

W ostatnich tygodniach możemy zaobserwować coraz więcej raportów bieżących, przekazujących wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółek giełdowych. To sprzyjający transparentności ruch w dobrą stronę, zgodny z Rozporządzeniem MAR, jak również opiniami rynkowych ekspertów (w tym Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych).

Emitenci raportują te zdarzenia bezpośrednio z Art. 17 MAR, czyli jako informacja poufna. To dobra praktyka, gdyż z zgodnie z nowymi regulacjami dot. obowiązków informacyjnych giełdowych emitentów (jak również opiniami giełdowego regulatora) w teorii na łamach raportów okresowych nie powinny znaleźć się jakiekolwiek informacje poufne. Zatem w sytuacji idealnej publikacja raportu okresowego nie pociąga za sobą zmiany kursu.

Dlaczego? Do wszelkich istotnych informacji cenotwórczych inwestorzy mają dostęp wcześniej (niezwłocznie po zajściu danego zdarzenia), więc zyskują czas na podjęcie racjonalnej decyzji inwestycyjnej. Sam jestem ciekawy, czy ta praktyka się upowszechni i zaobserwujemy ją również w przypadku publikacji wyników kwartalnych. Poniżej kilka wybranych przykładów (źr. gpwinfostrefa.pl)

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

profit warning 2

profit warning 3

profit warning 4

Grzegorz Surma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

eleven − 1 =