Giełda – wyzwania dla inwestorów i emitentów: relacja z panelu Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Katowicki Europejski Kongres Gospodarczy na stałe wpisał się już w mapę najważniejszych majowych wydarzeń, na których po prostu trzeba się pojawić. Świetnie, że w obfitości różnorodnych paneli 15 maja 2018 r. znalazł się również ten poświęcony perspektywom rozwoju rynku kapitałowego.  Poniżej prezentujemy najbardziej istotne kwestie i spostrzeżenia uczestników, poruszone w trakcie tego wydarzenia.

Konferencja IRIP „Analiza raportów rocznych spółek publicznych dla dziennikarzy i analityków”

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji „Analiza raportów rocznych spółek publicznych”, która odbyła się 2 marca 2018 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia był Instytut Rachunkowości i Podatków, a partnerem PKN ORLEN S.A. Podczas wydarzenia przedstawiono zasady prawidłowej analizy sprawozdań z działalności z uwzględnieniem specyfiki różnych branż oraz sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych […]

Zmiany w prawie, zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i nietypowe WZA na IX Kongresie Prawników SEG

13-14 lutego br. w Jachrance podczas IX Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG rozmawiano między innymi o bieżących zmianach prawnych i ich konsekwencjach dla spółek giełdowych, możliwościach zarządzania ryzykami regulacyjnymi czy o nowych możliwościach rozwoju dla emitentów. Odbyła się również pełna nieoczekiwanych wydarzeń symulacja Walnego Zgromadzenia Zwykłej Spółki S.A.