Potencjał przedsiębiorstwa tkwi w danych finansowych i niefinansowych

Oceniając sprawozdanie z działalności jednostki nie tylko spojrzymy na to czy wypełnione są wszystkie wymogi ustawowe odnośnie do zawartości tego elementu raportu rocznego, ale nade wszystko sprawdzimy w jakim stopniu pozwala ono poznać specyfikę raportującej spółki (lub grupy kapitałowej). Co więcej – nie chodzi o „odhaczenie” w raporcie poszczególnych punktów rozporządzenia, ale o to czy […]

Sprawozdanie finansowe nie może być utożsamiane z wypełnieniem wzoru lub szablonu

Zanim weszły w życie ostatnie zmiany do MSR 1 dotyczącego prezentacji sprawozdań finansowych, na konferencji Międzynarodowej Rady Standardów Sprawozdawczości Finansowej Prezes Rady  – Hans Hoogervorst podkreślał, że sporządzenie sprawozdania finansowego nie może być utożsamiane z  wypełnieniem wzoru czy szablonu. Podkreślał, że nie jest prawidłowym podejście polegające na tym, że w oparciu o listę zagadnień wymagających […]

MAR – na ostatniej prostej

Już za kilka dni w życie wejdzie unijne Rozporządzenie MAR. Jeżeli ktoś jeszcze nie rozpoczął prac przygotowawczych, praktycznie nie ma szans na ich skończenie przed wejściem w życie nowych regulacji. Nie oznacza to oczywiście, że powinien wygodnie się położyć z nastawieniem „będzie dobrze!”. Bo nie sądzę, by było. Dlatego lepiej „dmuchać na zimne” i pracować […]