Najważniejsze jest usability – jak zbudować nowoczesny serwis internetowy relacji inwestorskich, część 3

Grupa Kapitałowa – zadbaj o stworzenie odpowiedniej grafiki W przypadku gdy emitent nie jest częścią grupy kapitałowej, problem nie istnieje. Co jednak wtedy, gdy nasza spółka tworzy grupę składającą się z kilku bądź kilkunastu spółek zależnych? Warto zadbać o graficzne przedstawienie całej struktury grupy, albo skorzystać z infografiki. Polecam szczegółowo rozrysować strukturę grupy kapitałowej, podając […]

Najważniejsze jest usability – jak zbudować nowoczesny serwis internetowy relacji inwestorskich, część 2

Inwestorski newsletter oraz kanał RSS to wyjście naprzeciw potrzebom użytkowników Warto,  by użytkownicy Twego nowego serwisu mieli możliwość zapisywanie się na inwestorski newsletter. Jeżeli wybieramy taką opcję, należy pamiętać o konsekwencjach i harmonogramie. Przykładowo, cyklicznie, raz w tygodniu wysyłamy „Tygodnik Inwestora”, w którym zamieszczamy wszystkie aktualności oraz wydarzenia z ostatniego tygodnia ze spółki/grupy kapitałowej (streszczone […]

Najważniejsze jest usability – jak zbudować nowoczesny serwis internetowy relacji inwestorskich, część 1

Truizmem jest stwierdzenie, iż właściwie zbudowany serwis internetowy relacji inwestorskich daje spółce dużą przewagę w strategii komunikacji nowoczesnej spółki giełdowej i przekłada się na konkretne korzyści – zarówno wizerunkowe, jak i finansowe. Od czego zacząć jego tworzenie? Jakie materiały powinniśmy zgromadzić? Na czym bazować? Co powinniśmy obligatoryjnie uwzględnić, a na co nie zwracać uwagi?

Publikowanie prognoz a szacunków – analiza

To zagadnienie często wzbudza wiele wątpliwości w działach IR spółek giełdowych. Jak możemy zdefiniować prognozę? To opublikowanie konkretnych wartości wyników, potencjalnie możliwych do osiągnięcia w deklarowanym czasie. Wśród wskaźników raportowanych w prognozach powtarzają się najczęściej: wskaźnik przychodów ze sprzedaży, zysku netto czy wskaźnik EBITDA.