Jeżeli Twoja spółka korzysta z instrumentów pochodnych oraz kontraktów walutowych, musisz to wiedzieć!

W lutym 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, wdrażając w życie unijną dyrektywę – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) wprowadził kolejny obligatoryjny obowiązek informacyjny dla spółek giełdowych (oraz innych podmiotów), […]

Najważniejsze jest usability – jak zbudować nowoczesny serwis internetowy relacji inwestorskich, część 3

Grupa Kapitałowa – zadbaj o stworzenie odpowiedniej grafiki W przypadku gdy emitent nie jest częścią grupy kapitałowej, problem nie istnieje. Co jednak wtedy, gdy nasza spółka tworzy grupę składającą się z kilku bądź kilkunastu spółek zależnych? Warto zadbać o graficzne przedstawienie całej struktury grupy, albo skorzystać z infografiki. Polecam szczegółowo rozrysować strukturę grupy kapitałowej, podając […]

Najważniejsze jest usability – jak zbudować nowoczesny serwis internetowy relacji inwestorskich, część 2

Inwestorski newsletter oraz kanał RSS to wyjście naprzeciw potrzebom użytkowników Warto,  by użytkownicy Twego nowego serwisu mieli możliwość zapisywanie się na inwestorski newsletter. Jeżeli wybieramy taką opcję, należy pamiętać o konsekwencjach i harmonogramie. Przykładowo, cyklicznie, raz w tygodniu wysyłamy „Tygodnik Inwestora”, w którym zamieszczamy wszystkie aktualności oraz wydarzenia z ostatniego tygodnia ze spółki/grupy kapitałowej (streszczone […]

Najważniejsze jest usability – jak zbudować nowoczesny serwis internetowy relacji inwestorskich, część 1

Truizmem jest stwierdzenie, iż właściwie zbudowany serwis internetowy relacji inwestorskich daje spółce dużą przewagę w strategii komunikacji nowoczesnej spółki giełdowej i przekłada się na konkretne korzyści – zarówno wizerunkowe, jak i finansowe. Od czego zacząć jego tworzenie? Jakie materiały powinniśmy zgromadzić? Na czym bazować? Co powinniśmy obligatoryjnie uwzględnić, a na co nie zwracać uwagi?