Bezpieczeństwo korporacyjne spółki giełdowej

O bezpieczeństwie korporacyjnym spółki giełdowej dyskutowano podczas VII Forum Sporów Korporacyjnych (FSK) , które odbyło się 26 września 2017 r. Cykliczne spotkania w ramach FSK to czas na wymianę doświadczeń związanych z pracą w dziale prawnym spółki giełdowej, a w szczególności umiejętnym zarządzaniem sporami na linii akcjonariusze – rada nadzorcza – zarząd. Uczestnicy mieli okazję również zaktualizować swoją wiedzę w zakresie najważniejszych obszarów dotyczących relacji prawno-biznesowych.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum było bezpieczeństwo korporacyjne spółki giełdowej, w ramach którego omówiono 4 bloki tematyczne. W pierwszej kolejności zostały omówione roszczenia inwestorów i akcjonariuszy przeciwko członkom zarządu spółki publicznej. Omówiono przesłanki odpowiedzialności członków zarządu, konsekwencje nadmiernej otwartości lub skrytości informacyjnej, możliwości ograniczania ryzyka przez spółkę i członków zarządu. W dyskusji wzięli udział: Artur Cieślik (Counsel, Dentons), Sławomir Jakszuk (Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni), Krzysztof Libiszewski (Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy).

W drugim panelu dyskusyjnym Prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska (Partner, Dentons) i Jan Ciećwierz (Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy) debatowali na temat sporów korporacyjnych związanych z M&A, a w szczególności na temat najczęstszych przyczyn sporów, możliwych taktyk prowadzenia sporów oraz najczęściej wysuwanych roszczeń i ich skutki.

Tematem kolejnego bloku dyskusyjnego, w którym wzięli udział: Prof. Aleksander Chłopecki (Of Counsel, Dentons), Anna Krysiak (Adwokat, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni), Dr Kinga Ziemnicka (Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy), było kwestionowanie zarejestrowanego statutu lub umowy spółki. Prelegenci rozmawiali o możliwych przyczynach zaskarżania, wpływie na ważność wcześniejszych czynności prawnych oraz konsekwencjach dla władz spółki.

Podczas ostatniej dyskusji rozmawiano o zakotwiczeniu Komitetu Audytu w strukturze korporacyjnej spółki giełdowej odpowiadając na takie pytania jak: jaka powinna być kompozycja KA? Czym jest i czym powinien być KA w strukturze korporacyjnej spółki? Jakie są ryzyka związane z niewłaściwą kompozycją i umiejscowieniem KA oraz sposoby ich minimalizacji. W debacie wzięli udział: Dr Jarosław Bełdowski (Counsel, Dentons), Mateusz Olewiński (Associate, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni) oraz Danuta Pajewska (Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy).

Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Partnerami konferencji: Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz kancelariami prawnymi – Dentons, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, Wardyński i Wspólnicy. Partnerem Technologicznym wydarzenia był Unicomp-WZA. Nagrania video z konferencji oraz podsumowanie w formie pytań i odpowiedzi będzie dostępne na www.seg.org.pl.

źródło: SEG

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − 5 =