Best Annual Report 2016 – rozstrzygnięcie

Instytut Rachunkowości i Podatków po raz dwunasty ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report 2016”. Partnerem konkursu jest GPW w Warszawie S.A.

Konkurs promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

Z roku na rok liczba spółek biorących udział w konkursie systematycznie wzrasta. Szacujemy, ze w ciągu 12 lat Kapituła Konkursu zweryfikowała raporty roczne ponad 300 spółek. Wg badań wielu agencji PR raport roczny jest najważniejszym źródłem informacji o spółce. Zawiera bowiem sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta wraz z opinią z badania oraz sprawozdanie z działalności, które również jest przez niego weryfikowane.
Dodatkowo spółki publikują raporty nieobligatoryjne w postaci marketingowej lub online, które umożliwiają inwestorom szybkie dotarcie do informacji finansowych oraz samodzielną interaktywna ich analizę. Od niedawna rozwija się w Polsce i na świecie raportowanie zintegrowane. Coraz więcej spółek wybiera te formę komunikacji z rynkiem, co jest niezwykle istotne w aspekcie obowiązku prezentowania danych niefinansowych i pozwala ograniczyć liczbę dodatkowych raportów, które sporządza spółka.

Zwycięstwo w konkursie jest efektem pracy zespołowej: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, zarządów, działów relacji inwestorskich, marketingu i reklamy, nadzorów właścicielskich. Najważniejszą rolę odgrywają jednak główni księgowi i dyrektorzy finansowi, ponieważ podstawą do przygotowania sprawozdania zarządu z działalności, raportów marketingowych, online czy prezentacji inwestorskich są dane finansowe. W wielu spółkach komórki odpowiedzialne za sprawozdawczość finansową maja zdefiniowane KPI związane z jakością raportowania, co jest dodatkowym czynnikiem motywującym.

W konkursie nie ma przegranych. Sam udział w tym przedsięwzięciu stanowi bardzo czytelny sygnał, że zarząd spółki chce prowadzić transparentną politykę informacyjną, co jest jedną z największych wartości dodanych konkursu. Ponadto każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki którym można z roku na rok doskonalić raport roczny. Instytut Rachunkowości i Podatków chce w ten sposób spełniać również funkcję edukacyjną. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że jest wiele spółek, które zastosowały się do uwag Kapituły Konkursu i z niepunktowanych miejsc awansowały do wyróżnień i nagród. Dodatkowym elementem edukacyjnym jest książka „Raport Roczny Spółki Publicznej”, wydana przez Instytut Rachunkowości i Podatków, będąca praktycznym podręcznikiem dla zespołów przygotowujących raporty roczne.
W tym roku na uwagę zasługują raporty roczne spółek, które w stosunku do roku ubiegłego bardzo poprawiły jakość swojej sprawozdawczości finansowej, sięgając po wyróżnienia. Do tych spółek należą Tauron Polska Energia S.A., PGNiG S.A., Grupa Lotos S.A., PGE S.A., LW Bogdanka S.A., Grupa Azoty S.A., 11 bit studios S.A., Kogeneracja S.A., K2 Internet S.A., Neuca S.A. oraz PKO Bank Polski S.A. i ING Bank Śląski S.A. po stronie banków i instytucji finansowych. Nie wszystkie mogliśmy wyróżnić ponieważ konkurencja była bardzo duża, ale gratulujemy wszystkim zarządom wysokiej jakości raportów rocznych i zachęcamy do dalszego doskonalenia się w tym obszarze.

Od 9 lat mamy nową kategorię w konkursie: najlepszy raport roczny w Internecie. Nie wszystkie spółki rozumieją, że Internet jest najszybszym źródłem informacji i na stronie internetowej emitenta powinien znajdować się raport roczny użyteczny dla akcjonariuszy i inwestorów, zaprezentowany przystępnie, z punktu widzenia możliwości, które daje technologia informatyczna. W roku bieżącym spółki doskonaliły interaktywną formę raportowania ale też rozwijały nowy kierunek raportowania zintegrowanego.
Na szczególną uwagę wśród raportów zintegrowanych zasługują raporty roczne spółek Tauron Polska Energia S.A., PKN Orlen S.A. i Orange Polska S.A.
Tuż za nimi uplasowały się: KGHM Polska Miedź S.A., Grupa Lotos S.A., PGE S.A. oraz mBank S.A. i ING Bank Śląski S.A..
Niewiele ustępują im miejsca interaktywne raporty roczne takich spółek jak: PKO Bank Polski S.A., PGNiG S.A., PZU S.A., Bank Pocztowy S.A., Budimex S.A. i Energa S.A. Te spółki pokazują kierunek rozwoju sprawozdawczości finansowej w Internecie.

Regulamin konkursu szczegółowo określa warunki dopuszczenia raportu rocznego do weryfikacji. Pierwsze kryterium selekcji, to analiza opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Następnie każdy raport roczny jest oceniany przez cztery zespoły, które oceniają sprawozdanie zarządu z działalności, zastosowanie MSSF/MSR, wartość użytkową oraz raport roczny w Internecie. Suma pracy tych zespołów może dać maksymalnie 100 punktów. W roku bieżącym najlepsze przedsiębiorstwo uzyskało 93,44 punktu (PKN Orlen S.A.) a najlepszym bankiem okazał się PKO Bank Polski S.A. z wynikiem 91,88 punktu.

5 lata temu Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród specjalnych „The Best of The Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa i banku, które 3 razy zdobyły I nagrodę Główną w naszym konkursie. Miło jest nam poinformować, że prawo do tytułu modelowego raportu rocznego utrzymał KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A., Tauron Polska Energia S.A. oraz mBank S.A. i PKO Banku Polskiego S.A ,tworząc „Klub The Best of The Best”. W kolejnym roku do tego grona dołączy ING Bank Śląski S.A.

Najlepszym raportem spółki New Connect okazał się raport roczny spółki LUG S.A.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Partnerami konkursu są: PKO TFI S.A., PZU S.A., Anwil S.A., mFinanse S.A., Deloitte Sp. z o.o., Mazars Audyt Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o., PWC Polska Sp. z o.o., S&P Sp. z o.o., Codec Systems Sp. z o.o..

Małgorzata Gula
Prezes Zarządu
Instytut Rachunkowości i Podatków

źródło: IRIP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

eighteen − seven =