Audyt roszczeń – w kontekście nowych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych

9 listopada 2016 odbędzie się konferencja „Audyt roszczeń – w kontekście nowych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych” organizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz kancelarię Jara Drapała & Partners. 

W pierwszej części spotkania zostanie omówiony wpływ rozporządzenia MAR na zamianę zasad raportowania emitentów (nowe obszary raportowania spółki, ewolucja cenotwórczości w czasie, ryzyko związane z opóźnianiem publikacji informacji), kwestie audytu roszczeń i ryzyk w kontekście nowych obowiązków raportowania emitentów (w jakim momencie powstaje obowiązek raportowania o roszczeniu; czy znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia uzasadniającego powstanie roszczenia stwarza już obowiązek raportowania; czy każde roszczenie podlega raportowaniu; jak dokonywać oceny roszczenia spółki giełdowej lub przeciwko spółce giełdowej w świetle nowych obowiązków informacyjnych; audyt roszczeń a procedura podejmowania decyzji o publikacji raportu; rodzaje spraw; zewnętrzna ewaluacja w kontekście potencjalnej odpowiedzialności) oraz sankcje za niewłaściwe lub spóźnione raportowanie o roszczeniach (sankcje wobec spółki; sankcje wobec zarządu i rady nadzorczej w razie naruszenia obowiązku informacyjnego; możliwe działania regresowe).

W drugiej części konferencji zostaną przedyskutowane zagadnienia związane z raportowaniem o roszczeniach przez emitentów z sektora budowlanego (dotychczasowa praktyka raportowania a nowe obowiązki wynikające z MAR; tworzenie i stosowanie ISR; wpływ na cenę a mnogość roszczeń wykonawców i podwykonawców).

Więcej informacji na www.seg.org.pl

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 − 1 =