8 czerwca startuje VIII Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

8-9 czerwca w Ossie spotkają się IR’owcy spółek giełdowych, aby porozmawiać  o bieżących wyzwaniach legislacyjnych i komunikacyjnych. Będzie to już ósmy Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG.

Pierwszy dzień Kongresu rozpocznie dyskusja na temat optymalnego przygotowanie spółki do MAR, która będzie dotyczyć tematów takich jak: wyzwania dotyczące identyfikacji informacji poufnej, działania „last minute”, problemy związane z identyfikacją osób blisko związanych czy automatyczna identyfikacja osób blisko związanych biznesowo.

Podczas drugiej sesji „Komunikacja poza ESPI” zostaną omówione zagadnienia: zintegrowane raportowanie i skuteczna komunikacja miedzy spółką a inwestorami finansowymi oraz zostanie przedstawiona nowa odsłona portalu InfoStrefa.

W ostatnim panelu nt. raportowania danych niefinansowych. Uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytania: Które spółki będą zobowiązane do raportowania CSR? Jaki standard będzie odpowiedni dla rynku polskiego? Jakie są praktyczne aspekty raportowania CSR?

Od początku stycznia 2017 r. emitenci będą musieli gromadzić nowe informacje niezbędne do raportowania danych niefinansowych zgodnie z unijną dyrektywą 2014/95/UE. Nowe wymogi będą dotyczyć ok. kilkuset spółek notowanych na GPW, z czego spora część spółek nie raportowała dotychczas danych niefinansowych i nie ma żadnych doświadczeń w tym zakresie. Aby pomóc spółkom zmierzyć się z tym zadaniem SEG razem z Fundacją Standardów Raportowania zainicjowały stworzenie standardu – zbioru wytycznych pomagających w rozpoczęciu procesu identyfikacji oraz zbierania danych niefinansowych w spółkach. Podczas Kongresu będziemy dyskutować na temat nowych wymogów oraz zakresu standardu – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Po części merytorycznej odbędzie się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego, z udziałem Roberta Korzeniowskiego. Uczestnicy będą zbierać środki na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Uwieńczeniem części merytorycznej I dnia Kongresu będzie Wieczorna Gala, podczas której odbędzie się ceremonia wręczenia statuetek laureatom IX edycji Konkursu Złota Strona Emitenta.

Drugi dzień Kongresu rozpocznie debata „Rozpoznaj racjonalnego inwestora w Twojej spółce”, podczas której zostaną omówione przesłanki tworzenia polityki informacyjnej, możliwości zatwierdzenia polityki informacyjnej przez racjonalnego inwestora oraz sposoby opracowania zasad komunikacji spółek z inwestorami.

Następnie odbędą się warsztaty praktyczne poświęcone zagadnieniom podnoszenia jakości relacji inwestorskich, takie jak:

  • Financial information vs. Non-financial information in digital corporate communication: the path towards integration,
  • Polskie spółki giełdowe na tle trendów w relacjach inwestorskich i komunikacji korporacyjnej online,
  • Jak rozmawiać z inwestorami instytucjonalnymi – oczekiwania inwestorów, wyzwania dla spółek,
  • Nowe możliwości komunikacji spółki z rynkiem kapitałowym – portal www.infostrefa.com,
  • Wsparcie IT w identyfikacji osób blisko związanych biznesowo – case study.

Prowadzenie listy osób blisko związanych stanowi jedno z podstawowych wymagań MAR. Biorąc pod uwage nieprecyzyjność zapisów i możliwość ich wieloznacznej interpretacji zaprojektowanie procesu, sporządzanie i aktualizowanie listy osób bezpośrednio związanych staje się także istotnym wyzwaniem organizacyjnym dla Emitenta. Pod reżimem MAR problem organizacyjny i techniczny staje sięnagle problemem interdyscyplinarnym (technologicznym, prawnym, organizacyjnym).Czy zatem technologia IT nie może służyć pozytywnemu rozwiązaniu problemu utrzymania list insiderów? Okazuje się że jest taka możliwość. MAR RAPORT  firmy WOLTERS KLUWER S.A. który pozwala w sposób zautomatyzowany na prowadzenie listy insiderów. Możliwości te zaprezentowane zostaną podczas praktycznych warsztatów na Kongresie – Piotr Welenc, Dyrektor Rozwoju Rynku GRC, Wolters Kluwer S.A

Część merytoryczną Kongresu zamknie dyskusja: „Wdrażanie MAD/MAR”, w której będzie mowa o: najważniejszych postanowieniach zmienianych regulacji, stanie prac legislacyjnych oraz problemach okresu przejściowego.

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Fundacja Standardów Raportowania oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Partnerzy Instytucjonalni; Message, Polska Agencja Prasowa oraz Wolters Kluwer jako Partnerzy Strategiczni; InfoStrefa, Grupa Energa oraz Monit24 jako Partnerzy. Patronat Honorowy nad Kongresem objęła Komisja Nadzoru Finansowego.
Szczegółowe informacje na temat VIII Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

źródło: SEG

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 1 =