24 i 25 października 2018 r. w Jachrance odbędzie się siódme spotkanie CFO spółek giełdowych

W Hotelu Warszawianka w Jachrance spotkają się przedstawiciele spółek giełdowych, aby porozmawiać o zagadnieniach istotnych z punktu widzenia dyrektorów finansowych. Będzie mowa m.in. o: finansowaniu rozwoju spółki, nowych wyzwaniach regulacyjnych, ograniczeniach kosztów i cyfrowej transformacji. 

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu rozpocznie panel dyskusyjny na temat finansowania rozwoju spółki. Zostaną omówione takie tematy, jak: perspektywy rozwoju rynku kapitałowego; nowe możliwości „starych” form finansowania; alternatywne metody finansowania; zarządzanie nadwyżkami finansowymi.

KDPW pracuje nad stworzeniem nowego rozwiązania dla komunikacji z emitentami zarówno w zakresie obsługi walnych zgromadzeń jak i innych operacji wymagających wymiany danych (wypłata dywidendy, odsetek oraz obsługa wykupu obligacji lub certyfikatów). Usługa eVoting oparta na platformie blockchain zapewni efektywny i bezpieczny zdalny dostęp inwestorów do informacji o WZA,  wykonanie prawa do głosowania oraz dostęp do wyników głosowania.  Mamy nadzieję, że po wprowadzeniu i upowszechnieniu tego rozwiązania zwiększy się zaangażowanie akcjonariuszy w zakresie decydowania o spółkach publicznych, a dodatkowo poprawi się efektywność nadzoru nad rynkiem przez uprawnione instytucje, dzięki dostępowi do zabezpieczonych kryptograficznie danych na platformie blockchain. – mówi Michał Stępniewski, Wiceprezes Zarządu KDPW.

Druga dyskusja panelowa będzie dotyczyła nowych wyzwań regulacyjnych, dotykając takich tematów jak: najważniejsze zmiany regulacyjne, najnowsze zmiany w prawie podatkowym i doradztwo podatkowe w zmieniającym się otoczeniu.

Spółki będą musiały zmierzyć się z dwoma głównymi trendami zmian regulacyjnych. Pierwszym z nich jest ogromna zmienność przepisów podatkowych. Przykładowo – na początku tego roku weszła w życie ogromna nowelizacja ustawy o CIT, a już od stycznia 2019 planowane są kolejne duże zmiany tej ustawy. To powoduje konieczność szybkiej reakcji podatników i ciągłego dostosowywania organizacji do zmieniającego się środowiska prawnego. Drugim ważnym trendem jest dążenie administracji podatkowej do jak największej transparentności podatkowej.  Już dzisiaj organy mają automatyczny dostęp do coraz większej ilości informacji dotyczących podatników (choćby poprzez JPK). Poprzez zmiany takie jak wprowadzenie obowiązku raportowania schematów optymalizacyjnych (tzw. MDR) będą miały nowe narzędzia pozyskiwania informacji. Zaprezentowane trendy prowadzą do tego, że priorytetem CFO w działalności gospodarczej nie jest obecnie minimalizacja efektywnej stawki obciążeń podatkowych, ale raczej zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego i uchronienie organizacji przed negatywnymi konsekwencjami wskazanych trendów – opowiada Andrzej Puncewicz, Partner Zarządzający w CRIDO.

Kolejna sesja będzie na temat ograniczenia kosztów, a dokładnie przedstawione zostaną takie zagadnienia, jak: poziom kosztów a zasady sprawozdawczości finansowej; czy da się oszczędzić na kosztach pracy, koszt ryzyka i ryzyko kosztów.

Różne ramy sprawozdawczości determinują zarówno moment obciążenia wyniku jak również sposób prezentacji danego kosztu. Te same koszty w różnych ramach sprawozdawczości finansowej mogą teoretycznie być przedstawiane w różny sposób. Koszty prac rozwojowych, koszty rozliczane w czasie, możliwość kapitalizacji kosztów akwizycji czy też koszty podatku odroczonego to pierwsze z brzegu przykłady kosztów księgowych, które mogą obciążać wynik w różny sposób. Istnieją również inne możliwości wyboru zasad rachunkowości wpływające na sposób wykazywania kosztów w zależności od przyjętych osądów i szacunków. Zależą one nie tylko od ram sprawozdawczości, ale również od rodzaju prowadzonego biznesu i przyjętego sposobu kształtowania wyniku. Najważniejsze jest jednak, aby wybór odpowiednich zasad i przyjęcie określonych metod wyceny i prezentacji nie zaciemniały rzetelnego obrazu prezentowanej sytuacji – mówi Monika Kaczorek, Partner, Mazars.

Czwarty panel, zamykający część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu, dotyczyć będzie cyfryzacji, podczas którego zaproszeni prelegenci dyskutować będą m.in. na takie tematy, jak: nowe modele biznesowe; fintech w służbie spółek publicznych; analiza big data na rynku finansowym; narzędzia IT ułatwiające transformację cyfrową.

Czym jest Fintech?  Fintech – pojęcie do niedawna nieznane – obecnie nie schodzi z czołówek mediów ekonomicznych. Branża, która pojawiła się po okresie kryzysu finansowego lat 2007-2009 na fali zmian technologicznych i nowych regulacji, rozwinęła się w sposób bezprecedensowy w ciągu ostatnich kilku lat. Setki miliardów dolarów inwestycji popłynęły w kierunki biznesów technologiczno – finansowych na całym świecie. Firmy fintechowe zaczęły współuczestniczyć w rynku usług finansowych na świecie obok istniejących od wielu lat tradycyjnych graczy takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe oraz inwestycyjne.

Fintech się rozkręca i w najbliższych latach znacznie zmieni sposób korzystania z rozliczeń, płatności, wymiany walut, a także finansowania i inwestycji. Technologia zapewni szybsze i tańsze usługi transakcyjne oraz coraz bardziej optymalny dostęp do kapitału oraz nowe sposoby lokowania nadwyżek finansowych. Spółki publiczne mogą na wykorzystaniu możliwości podmiotów fintechowych wiele zyskać, szczególnie w przypadku biznesu zagranicznego i ekspansji międzynarodowej. Potrzebna jest otwartość na nowe propozycje i możliwości. – komentuje Jakub Makurat, Dyrektor Generalny, Ebury Polska

Po części merytorycznej pierwszego dnia Kongresu odbędzie się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Rafała Omelko, Mistrza Świata w Lekkoatletyce. Im więcej kilometrów przebiegną uczestnicy, tym więcej środków zostanie przeznaczonych na cele charytatywne. Dzień uwieńczy Wieczorna Gala, połączona z wystąpieniem Gościa Specjalnego – Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego, na temat tego, jak dojść na szczyt i na nim pozostać.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m.in. zagadnień takich jak:

  • Fintech: alternatywne usługi finansowe, szybciej, prościej, taniej,
  • Aspekty rozliczeniowe ekspansji międzynarodowej polskich firm – perspektywa Fintech,
  • Trendy i zmiany w środowisku podatkowym 2018-2019,
  • Praktyczne znaczenie biznesowe wprowadzonych i planowanych zmian w regulacjach podatkowych,
  • Identyfikacja kluczowych ryzyk dla spółki i zarządu,
  • Alternatywne formy finansowania R&D,
  • Narzędzia analityczne, które masz, a ich nie wykorzystujesz,
  • Cyfryzacja a nowe modele biznesowe.

Żyjemy w czasach dużej niepewności – różnego rodzaju zjawiska o wymiarze naturalnym, ekonomicznym, demograficznym oraz geopolitycznym w połączeniu z gwałtownym rozwojem technologii tworzą wymagającą, nową rzeczywistość dla organizacji. Weźmy chociażby ryzyko cybernetyczne, mogące w równym stopniu dotknąć praktycznie każde przedsiębiorstwo w wymiarze strat własnych czy odpowiedzialności wobec otoczenia. Innym przykładem jest rosnąca zmienność kluczowych składników kosztów np. pracy. Zwiększająca się presja wymaga zastosowania coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań podnoszących atrakcyjność pracodawcy w oczach pracowników. Zarządy muszą konfrontować się z tą sytuacją w kontekście odpowiedzialności wobec udziałowców i innych interesariuszy. Na szczęście rynek przynosi szereg innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na te wyzwania – tak w zakresie identyfikacji zagrożeń, jak i zarządzania nimi – mówi Marek Porczyński, Członek Zarządu, Aon Polska

Kongres zakończy się sesją „Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym”, podczas której zostaną omówione takie wątki jak: materializacja zagrożeń wynikających ze „starych” regulacji; zarządzanie ryzykami niefinansowymi; bezpieczeństwo prawne członków władz spółki; przygotowanie spółki do nowych regulacji.

Gospodarzem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Ebury Polska i Orange Polska jako Partnerzy Strategiczni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Partner Merytoryczny, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partner Instytucjonalny, Accenture, Aon Polska, Baker McKenzie, Beesfund, CRIDO oraz Mazars jako Partnerzy Główni, PKO TFI,  Silvermedia, Skarbiec TFI i Lu-Bi jako Partnerzy Wspierający, APN Promise oraz Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni, hummel® jako Partner Biegu.

Szczegółowe informacje na temat VII Kongresie CFO Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

źródło: SEG

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 + eight =