23-24 października 2019 r. w Jachrance odbędzie się ósme spotkanie CFO spółek giełdowych

23-24 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG. Podczas spotkania dyrektorów finansowych będzie mowa m.in. o strategii finansowania rozwoju spółki giełdowej, nowych wyzwaniach i ryzykach spółek giełdowych, zmianach regulacyjnych w obszarze fiskalnym oraz cyfrowej transformacji.

Pierwszy dzień wypełnią cztery bloki dyskusyjne. Podczas pierwszego panelu będzie mowa o finansowaniu rozwoju spółki giełdowej. Zostanie omówiona strategia rozwoju rynku kapitałowego, sustainability jako warunek przetrwania oraz niezbędne działania po stronie emitentów.

Druga dyskusja panelowa będzie dotyczyć nowych wyzwań i ryzyk spółek giełdowych, dotykając takich zagadnień jak: nowe regulacje dotyczące wynagrodzeń władz spółek, finansowanie dłużne – nowe wyzwania, nowe ryzyka makroekonomiczne, a także możliwości transferu ryzyka.

Tegoroczny Kongres CFO odbywa się w czasie, gdy rynek finansowy znajduje się w wyjątkowo nietypowym otoczeniu makroekonomicznym. Główne ryzyko, z którym mierzymy się od jakiegoś czasu, to przede wszystkim niejednoznaczna perspektywa co do koniunktury gospodarczej na świecie. Po 10 latach od kryzysu finansowego światowa ekonomia cały czas jeszcze nie poradziła sobie z konsekwencjami ostatnich turbulencji na rynkach finansowych. Stopy procentowe znalazły się i utrzymują się od dłuższego czasu na historycznie niskich poziomach. Brak jest także oznak inflacji, która to mogłaby stopy procentowe wywindować na wyższy poziom. Niepewność co do koniunktury oraz tak niski poziom stóp procentowych bardzo mocno przekładają się rynek długu. Skala obligacji oprocentowanych poniżej 0% osiągnęła historyczne maksimum. To wszystko przekłada się na wyjątkowo trudne do przewidzenia wskaźniki ekonomiczne i niepewność w globalnej gospodarce. Wszystkie Spółki, których ekspozycja na rynki zagraniczne jest wysoka muszą się obecnie mierzyć z wysoce skomplikowanym zestawem czynników ryzyka: ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej i ryzyka kredytowego swoich kontrahentów. Do tego dochodzi niekorzystna sytuacja geopolityczna, w szczególności wojna handlowa między USA i Chinami. Pozostają także ryzyka w skali europejskiej, których głównym jest Brexit i jego potencjalne konsekwencje w postaci niepewności co do sytuacji politycznej w Unii Europejskiej. Na koniec, możemy również dodać wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem a także ryzykami ekologicznymi, które zaczęły mieć obecnie wpływ także na sytuację finansową firm. Na Kongresie, chcemy zaprosić uczestników do pogłębionej dyskusji na temat tego, jak te ryzyka wpływają na strategie i rozwój polskich spółek giełdowych. W tych turbulentnych czasach jestem przekonany, że spółki potrzebują elastycznych i nowoczesnych rozwiązań finansowych, które w coraz większym zakresie zapewniają fintechy, takie jak Ebury. – komentuje Jakub Makurat, Dyrektor Generalny, Ebury Polska.

Następnie odbędzie się sesja pt. „Zmiany regulacyjne i praktyczne w obszarze fiskalnym” dotycząca takich obszarów jak: nowe wymogi, planowane zmiany podatkowe, doświadczenia ze współpracy z aparatem fiskalnym.

Ostatnie zmiany w regulacjach podatkowych, stanowią najbardziej wyraźną rewolucję na przestrzeni kilkunastu lat. Część z tych zmian jest zrozumiała i stanowi wyraz implementacji ogólnoświatowych lub europejskich trendów. W części jednak, polski ustawodawca okazał się pionierem lub znacznie bardziej restrykcyjnym egzekutorem w porównaniu do innych krajów. Mam tu na myśli przede wszystkim regulacje związane z podatkiem u źródła oraz raportowaniem schematów podatkowych. Restrykcyjność w połączeniu z istotnym przeregulowaniem oraz szeregiem wątpliwości interpretacyjnych powoduje, że nowe przepisy stanowią wyzwanie nie tylko dla działów podatkowo-finansowych, ale i całych organizacji. To z kolei może mieć wpływ na płynność funkcjonowania biznesu – komentuje Mateusz Stańczyk, Partner w zespole CIT oraz transakcji i restrukturyzacji, CRIDO.

W ramach czwartego bloku zaproszeni eksperci poruszą tematykę cyfryzacji, dyskutując o zmianach w otoczeniu spółek, znaczeniu analizy danych dla rozwoju biznesu oraz roli technologii w służbie spółki giełdowej.

Równy dostęp do pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej spółek publicznych jest jednym z filarów prawidłowo funkcjonującego rynku kapitałowego. Jednym z głównych obszarów zapewniających transparentność rynku jest okresowe raportowanie wyników finansowych przez emitentów. Istotnym krokiem w tym obszarze mającym na celu zapewnienie wysokiego poziomu przejrzystości i porównywalności sprawozdań finansowych w przekroju europejskim było przyjęcie i stosowanie, w określonych przypadkach, międzynarodowych standardów rachunkowości. Z czasem zwrócono także uwagę na konieczność ujednolicenia formy raportów. W odpowiedzi na to od 2020 roku wprowadzono wymóg sporządzania raportów rocznych w jednolitym elektronicznym formacie sprawozdawczym z dodatkowymi regulacjami dotyczącymi obowiązkowego stosowania standardowych znaczników w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Głównym celem tych zabiegów jest umożliwienie ich dokładnego odczytania przez programy komputerowe i łatwiejsze wykorzystanie przy sporządzaniu doraźnych i pogłębionych analiz. Istotnym elementem wprowadzanych zmian są także prace nad europejskim elektronicznym punktem dostępu do raportów rocznych spółek publicznych. Cyfryzacja informacji finansowych jest z pewnością wyzwaniem organizacyjnym dla podmiotów objętych nowymi zasadami, ale docelowe korzyści z niej płynące dla szerokiego grona interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych są niepodważalne. Nowe regulacje należy traktować jako kolejny, ale z pewnością nie ostatni, krok na drodze do większej transparentności rynku kapitałowego – mówi Łukasz Kłaczyński, Menedżer, Dział Doradztwa w zakresie Rachunkowości, EYnovation™, EY

Na zakończenie części merytorycznej odbędzie się pierwsza w Polsce symulacja konwersji raportu rocznego Zwykłej Spółki SA do formatu iXBRL. Dzień uwieńczy kameralne spotkanie z Gościem Specjalnym Kongresu oraz Wieczorna Gala.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m.in. zagadnień takich jak:

  • Demokratyzacja bankowości transakcyjnej,
  • Uszczelnianie systemu podatkowego a pozycja podatnika,
  • Czy Twoje dane mówią Ci prawdę? Zarządzanie danymi podstawowymi jako przeskok w cyfryzacji przedsiębiorstwa,
  • Identyfikacja łańcucha dostaw na potrzeby biznesowe i regulacyjne,
  • Działanie RODO a sankcje finansowe – regulacje i rzeczywistość,
  • Kluczowe zmiany podatkowe (np. MDR, podatek u źródła, uproszczone APA, IP Box itp.) –  najważniejsze doświadczenia oraz wnioski na przyszłość.

Dwudniowe spotkanie zamknie dyskusja panelowa pt.: „Nowe wymogi wobec spółek i ich władz”, podczas której zaproszeni eksperci rozmawiać będą na temat najważniejszych zmian, wdrażaniu PPK w spółce giełdowej oraz zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym.

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Ebury Polska i Orange Polska jako Partnerzy Strategiczni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i EY jako Partnerzy Merytoryczni, Baker McKenzie, COMARCH, CRIDO oraz PKO TFI jako Partnerzy Główni, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partner Instytucjonalny, Kancelaria Brokerska IRCA jako Partner Wspierający, APN Promise oraz Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni]

Szczegółowe informacje na temat VIII Kongresie CFO Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

źródło: SEG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nine + 18 =