23-24 października 2019 r. w Jachrance odbędzie się ósme spotkanie CFO spółek giełdowych

23-24 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG. Podczas spotkania dyrektorów finansowych będzie mowa m.in. o strategii finansowania rozwoju spółki giełdowej, nowych wyzwaniach i ryzykach spółek giełdowych, zmianach regulacyjnych w obszarze fiskalnym oraz cyfrowej transformacji.

Dziewiąta edycja Forum Sporów Korporacyjnych już za nami

O odpowiedzialności spółki i jej władz w kontekście zmian regulacyjnych dyskutowano podczas IX Forum Sporów Korporacyjnych (FSK), które odbyło się 2 października 2019 r. w Sali Notowań warszawskiej GPW . Uczestnicy mieli okazję zaktualizować swoją wiedzę w zakresie najważniejszych obszarów dotyczących relacji prawno-biznesowych, a także zapoznać się z nadchodzącymi zmianami regulacyjnymi i ich skutkami.

W środę, 2 października 2019 r. odbędzie się dziewiąta edycja Forum Sporów Korporacyjnych

2 października 2019 r. w Sali Notowań warszawskiej GPW spotkają się prawnicy spółek giełdowych aby zaktualizować swoją wiedzę w obszarze dotyczących relacji prawno-biznesowych, a także aby porozmawiać i wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą zawodową, a w szczególności umiejętnym zarządzaniem sporami na linii akcjonariusze-rada nadzorcza-zarząd. 

Wyniki badania świadomości klimatycznej spółek giełdowych

Bardzo niskie wyniki osiągnęło półtorej setki spółek giełdowych w pierwszym badaniu corporate Climate Crisis Awareness study (Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek) przeprowadzonym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. Przeciętny wynik wyniósł 1,03 na 10 możliwych do uzyskania punktów, a aż 66 ze 143 spółek (ponad 46%) nie osiągnęło nawet ułamkowych części punktu.